Lopen yhtenäiskoulu

Lopen yhtenäiskoulu on yhtenäinen peruskoulu, joka aloitti toimintansa 1.3.2021. Uusi koulu muodostettiin Kirkonkylän koulusta ja Lopen yläkoulusta.

Lopen yhtenäiskoulussa opiskelee noin 508 oppilasta ja siellä työskentelee yli 50 opettajaa ja 20 ohjaajaa. Lopen yhtenäiskoulu on kuntamme ainoa luokille 7.-9. perusopetusta tarjoava koulu.

Koulumme keskeisenä toiminta-ajatuksena on kasvattaa yhteistyökykyisiä, hyvin käyttäytyviä, luovia ja perustiedot ja -taidot hallitsevia oppilaita.

 • Mukavaa kesää kaikille!

 • Alatalon luokat 1.-6.

  klo 9.15-10.45

  Ruokailu porrastaen, ruokavälitunti klo 11.00-11.20

  klo 11.20-12.05

  klo 12.20-13.05

  klo 13.20-14.05

  klo 14.10-14.55

  Ylätalon luokat 7.-9.

  klo 9.05-9.50

  klo 10.05-10.50

  klo 11.00-11.45

  Ruokailu porrastaen, ruokavälitunti klo 12.00-12.20

  klo 12.20-13.05

  klo 13.15-14.00

  klo 14.10-14.55

  klo 15.05-15.50

   

 • Lukuvuosi 2022-2023

  Lopen yhtenäiskoulussa on 22 yleisopetuksen luokkaa, 6 pienryhmää, soveltava, kuntouttava ja valmistava luokka sekä JOPO-luokka.

  Alatalo

  1. lk. 17 oppilasta

  2. lk. 20 oppilasta

  2.–4.e 9 oppilasta

  3. lk. 22 oppilasta

  4. lk. 19 oppilasta

  5. lk. 20 oppilasta

  5.e 8 oppilasta

  6. lk. 16 oppilasta

  6.e 10 oppilasta

  Soveltava luokka 6 oppilasta

  Kuntouttava luokka 6 oppilasta

  Valmistava luokka 11 oppilasta
  Ylätalo

  7.a 18 oppilasta

  7.b 20 oppilasta

  7.c 18 oppilasta

  7.d 19 oppilasta

  7.e 19 oppilasta

  7.f 18 oppilasta

  7.g 10 oppilasta

  8.a 18 oppilasta

  8.b 18 oppilasta

  8.c 19 oppilasta

  8.d 17 oppilasta

  8.e 16 oppilasta

  9.a 19 oppilasta

  9.b 17 oppilasta

  9.c 21 oppilasta

  9.d 19 oppilasta

  9.e 23 oppilasta

  8.–9.m 9 oppilasta

  8.–9.p 10 oppilasta

  8.-9.j 8 oppilasta
 • Opettajien yhteystiedot löydät Wilmasta. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@loppi.fi

  Alakoski Pirita, erityisluokanopettaja vs., pienryhmä 8.-9.p

  Friman Marjo, erityisluokanopettaja, pienryhmä 8.-9. m

  Halme Anu, liikunnan ja terveystiedon lehtori

  Halme Niina, suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori  lv: 9a

  Heimo Paula, kiertävä erityisopettaja

  Honkala Tuula, erityisopetuksen koordinaattori, pienryhmä 2-4e

  Hossi Virpi, biologia, maantiedon ja terveystiedon lehtori

  Kallela Sanna, erityisluokanopettaja, soveltava luokka

  Karppinen Mia, matematiikan ja tietotekniikan lehtori lv: 7a

  Kataja Tuomas, erityisluokanopettaja, pienryhmä 5/9e

  Kauppi-Nykänen Erika, rehtori

  Kelmendi Liisa, uskonnon, psykologian, filosofian ja elämänkatsomustiedon lehtori, L2:n ryhmänohjaaja

  Koivuluoma Ari, liikunnan ja terveystiedon lehtori

  Kolehmainen Eeva, luokanopettaja  lv: 1

  Korhonen Harri, biologian ja maantiedon lehtori, L3:n ryhmänohjaaja

  Kortelammi Arne, Vs. fysiikan ja matematiikan lehtori

  Koskela Pirkko, laaja-alainen erityisopettaja

  Kuutti Kirsi, fysiikan ja matematiikan lehtori lv: 7e

  Laatio Laura, tekstiilityön opettaja  lv: 9b

  Laine Leena, kemian ja matematiikan tuntiopettaja

  Mäentaka Mikko, saksan ja ruotsin lehtori  lv: 9c

  Mäkelä Anja, lukion apulaisrehtori, matematiikan ja kemian lehtori

  Määttä-Pulkkinen Milla, apulaisrehtori, luokanopettaja lv: 4

  Nieminen Annamaija, suomen kielen ja kirjallisuuden tuntiopettaja  lv: 9d

  Nummelin Tiina, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

  Ojala Sonja, erityisopettaja, JOPO-luokka

  Paukola Anne, luokanopettaja  lv: 6

  Pelkonen Joakim, kotitalouden lehtori vs. lv: 8a

  Pennanen Karri, luokanopettaja lv: 2

  Petrow Elisa, englannin ja ruotsin kielen lehtori

  Pulkkinen Jukka, teknisen työn lehtori  lv: 8e

  Pulli Auli, kotitalouden lehtori  lv: 8c

  Puolimatka Dani, ortodoksiopettaja

  Rannanmaa Jaana, liikunnan ja terveystiedon tuntiopettaja lv: 7f

  Renqvist-Korhonen Anna-Stina, opinto-ohjaaja

  Riento Pauli, matematiikan ja tietotekniikan lehtori

  Sijainen, englannin ja ruotsin kielen opettaja

  Sandell Sampo, opinto-ohjaaja

  Sopanen Sari, valmistavan luokan opettaja

  Säteri Jaakko, historian ja yhteiskuntaopin lehtori lv: 7b

  Säteri Johanna, musiikin opettaja  lv: 8d

  Taka-Eilola Denice, englannin opettaja lv: 7d

  Tervonen Minna, erityisluokanopettaja, kuntouttava luokka

  Toivonen Tero, historian ja yhteiskuntaopin (uskonnon) lehtori  lv: 8b

  Tschokkinen-Passoja Leila, erityisluokanopettaja, pienryhmä 7g

  Tunkkari Kati, kemian ja matematiikan tuntiopettaja lv: 7c

  Tuominen Jenni, erityisluokanopettaja, pienryhmä 6e

  Varis Minna, laaja-alainen erityisopettaja

  Vase Petri, kuvataiteen lehtori

  Viljanen Johanna, suomen kielen ja kirjallisuuden tuntiopettaja

  Virtanen Leena, englannin ja ruotsin kielen lehtori

  Vuotila Tiina, matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori, työsuojeluvaltuutettu  lv: 8e

 • Ahlqvist Anne, kanslisti  p. 0197586266 / anne.ahlqvist@loppi.fi

  Arola Sari, kuraattori p. 0403306276 / sari.arola@omahame.fi

  Taipale Emmi, psykiatrinen sairaanhoitaja p. 0405921127  / emmi.taipale@omahame.fi

  Anni Jaalas, koulupsykologi p. 044 239 7061 / Anni Jaalas@omahame.fi. Tavattavissa ti ja to, puhelinaika ke klo 9-11

  Tanskanen Talvikki, nuoriso-ohjaaja / JOPO-luokka  p. 0406307212 / talvikki.tanskanen@loppi.fi

  Väisänen Angelika, koulusihteeri p. 0406236662 –   angelika.vaisanen@loppi.fi

  Koulukäynninohjaajat: Meritähti Marjo, Lindberg Henna, Lappalainen Satu, Ahola Marja, Kuparinen Päivi, Ollikkala Niina, Tamminen Heidi-Maria, Sjöberg Henrik, Friman Sanni, Kaihilahti Susanna, Ratilainen Leena, Haapala Sirpa, Joutsi Essi, Voivala Venla, Voivala Lotta

  Terveydenhoitajat

  Alatalo:

  Oksanen Eija, terveydenhoitaja  p. 0197585902 / eija.oksanen@riihimaki.fi

  Ylätalo:

  Pyhähuhta Satu, terveydenhoitaja  p. 0197585890 / satu.pyhahuhta@riihimaki.fi

 • Lopen kunnan joustavan perusopetuksen luokka (JOPO) on osa Lopen yhtenäiskoulua ja toimii osana yleisopetusta. Joustavaan perusopetukseen voivat hakea kaikki 7.-8.-luokkien oppilaat ja opetusta järjestetään 8.-9.-luokkien oppilaille. Luokassa työskentelee opettaja ja nuoriso-ohjaaja.

  Oppilaat integroidaan taito- ja taideaineissa sekä valinnaisaineissa muihin ryhmiin. Osa opetuksesta toteutetaan työssäoppimisessa. Työssäoppiminen on yksi valinnaisaineista jopo-luokalla.

  Haastattelut ja valinnat tehdään yleensä huhtikuussa.

  Oppilasvalinnan kriteerit:

  • Alisuoriutuminen koulussa
  • Heikko opiskelumotivaatio
  • Hyvät käytännön taidot
  • Vaara syrjäytyä jatko-opinnoista ja työelämästä
  • Ongelmia auktoriteettien kanssa (opettajat, vanhemmat)
 • Yhteisöllinen oppilashuolto edistää oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä yhteisön hyvää vuorovaikutusta ja osallisuutta. Oppilashuoltohenkilöstöllä on tärkeä tehtävä oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemisessa ja tuen järjestämisessä moniammatillisessa yhteistyössä huoltajien kanssa.

  Oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttaminen edellyttää monipuolista yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa. Kotiin ollaan aina yhteydessä, kun huoli oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä herää ja oppilaan tukea lähdetään suunnittelemaan. Oppilaalla on oikeus riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä. Perusopetuslaissa säädetyn tehostetun ja erityisen tuen antaminen edellyttää yhteistyötä oppilashuollon (OHR) ammattihenkilöiden kanssa seuraavissa tilanteissa:

  • tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa
  • ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä tehdään oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Näiden perusteella tehdään arvio erityisen tuen tarpeesta. Nämä kolme muodostavat pedagogisen selvityksen. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki-ja-oppilashuolto

   

  Lopen yhtenäiskoulussa käytettävissä olevat erityisopetus- ja oppilashuoltopalvelut:

  Koulun OHR-toiminnasta vastaa rehtori Erika Kauppi-Nykänen 040 330 6187 / erika.kauppi-nykanen@loppi.fi

  Erityisopetuksen koordinaattori Tuula Honkala 040 330 6173 / tuula.honkala@loppi.fi

  Laaja-alainen erityisopettaja 7.-9. lk Minna Varis
  050 500 3369 / minna.varis@loppi.fi

  Laaja-alainen erityisopettaja 7.-9. lk + lukio Pirkko Koskela
  040 669 8435 / pirkko.koskela@loppi.fi

  Laaja-alainen erityisopettaja 1.-6. lk Paula Heimo
  050 562 389 / paula.heimo@loppi.fi

  Kuraattori Sari Arola 040 330 6276 / sari.arola@loppi.fi

  Koulupsykologi Emmi Rantanen 040 330 6034 /  emmi.rantanen@loppi.fi

  Psykiatrinen sairaanhoitaja Emmi-Sofia Taipale
  040 592 1127 / emmi.taipale@loppi.fi

  Kouluterveydenhoitaja 7.-9. lk + lukio Satu Pyhähuhta
  050 336 0337  / satu.pyhahuhta@riihimaki.fi

  Kouluterveydenhoitaja 1.-6. lk Eija Oksanen
  050 368 4295 / eija.oksanen@riihimaki.fi

 • Opinto-ohjaus Lopen yhtenäiskoulussa 7.-9.-luokille

  Ohjaus koulussa on jatkuvaa, vuorovaikutteista, ja tavoitteellista toimintaa oppilaan oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi. Ohjaustoiminta kuuluu koko koulun henkilökunnalle. Kaikki koulun aikuiset osallistuvat oppilaan ohjaukseen, yhteistyössä huoltajien kanssa.

  Seiskoilla alkaa uutena oppiaineena oppilaanohjaus. Se kestää koko yläkoulun ajan ja sitä opettavat koulun opinto-ohjaajat eli opot. Oppilaanohjaus tukee oppilaan kasvua ja kehitystä. Oppilas oppii opiskeluvalmiuksia sekä tietoja ja taitoja, joita tarvitsee elämänsä suunnittelussa. Oppilaanohjausta ovat henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus, luokkatunnit ja työelämään tutustuminen. Opetusmateriaalina käytetään mm. Studeon oppilaanohjauksen 7.-9.-luokkien sisältöjä.

  7lk

  Opo tapaa oppilaita opotunneilla. Seiskalla tunteja on kerran viikossa kahdessa ensimmäisessä jaksossa. Oppilaanohjauksen aiheita ovat 7.-luokalla opiskelu yläkoulussa, opiskelutaidot, itsetuntemus sekä valinnaisaineiden valinta. Oppilas tutustuu yhden päivän ajan yhteen kunnan työpaikkaan.

  8lk

  Kasiluokan opotunnit ovat neljännessä jaksossa, kaksi tuntia viikossa. Jakson aikana käydään läpi koulutusjärjestelmää, koulutuksia ja ammatteja. Oppilas on tutustumassa työelämään viikon ajan itse hankkimassaan tet-paikassa. Opo pitää lyhyen ohjauskeskustelun jokaisen kasiluokkalaisen kanssa.

  9lk

  Ysien opotunnit ovat 1.-2. jaksoissa kerran viikossa, kolmannessa jaksossa kaksi tuntia viikossa. Syksyn aikana tutustutaan mm. koulutusvaihtoehtoihin ja toisen asteen hakujärjestelmään, käydään vierailemassa oppilaitoksissa ja opetellaan tiedonhankintaa omiin kiinnostuksiin liittyen. Työelämään tutustumista on viikko itse hankitussa työpaikassa syyslukukauden aikana. Opo tapaa jokaisen ysiluokkalaisen ohjauskeskustelussa, jossa pohditaan ”mitä seuraavaksi tekisi”. Alkukeväästä opetellaan mm. työnhakutaitoja, tehdään yhteishaku sekä orientoidutaan tulevaan opiskeluun toisella asteella.

  Tehostettu oppilaanohjaus

  Oppilaalla on mahdollisuus saada tehostettua oppilaanohjausta 8.-9.-luokilla, ja siihen liittyvä suunnitelma kirjataan oppilaan pedagogisiin asiakirjoihin Wilmassa. Tehostetussa oppilaanohjauksessa oppilaalle voidaan järjestää ohjauksen tukena esim. koulutuskokeilu tai antaa enemmän henkilökohtaista- tai pienryhmäohjausta.

   

  Työelämään tutustuminen (TET) 7.-9.-luokilla

  Työelämään tutustumisjakson tavoitteena on, että oppilas saa tietoa työelämästä ja mahdollisuuden kokeilla erilaisia työtehtäviä. Samalla hän saa ideoita omalle uravalinnalleen sekä tilaisuuden kokeilla omia vuorovaikutustaitojaan.

  TET Lopen yhtenäiskoulussa

  7lk

  Oppilas tutustuu työhön jossakin kunnan työpaikassa yhden päivän ajan. Opot hankkivat sopivan tet-paikan.

  8lk

  Oppilas tutustuu työelämään viikon ajan 4. jaksossa. Oppilas hankkii tet-paikan itse. Työpaikaksi voi sopia myös hyvin huoltajan työpaikka.

  9lk

  Oppilas on tetissä viikon syyslukukaudella. Oppilas hankkii tet-paikan itse.

  Tettiin kuuluvat lomakkeet:

  • työsopimusohjeet
  • työnantajalle
  • työtodistus

   

  Yhteishaku keväällä 2022

  Kevään yhteishakuaika peruskoulun jälkeiseen koulutukseen on 22.2.-22.3.2022. Tulokset hakijoille julkaistaan aikaisintaan to 16.6.2022. Hakijan on ilmoitettava paikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle viimeistään 30.6.2022. Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa https://opintopolku.fi/konfo/fi/

  Kevään 2022 yhteishaussa peruskoulun jälkeiseen koulutukseen voi hakea:

  • lukioon
  • ammatilliseen perustutkintokoulutukseen
  • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen
  • tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA)
  • kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille.

   

  Lisäksi huoltajaa kiinnostavaa lisätietoa löytyy kohdasta huoltajan muistilista https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/huoltajan-muistilista

  Oppivelvollisuuden laajentaminen koskettaa nyt kaikkia nykyisiä ysiluokkalaisia. Heidän oppivelvollisuutensa päättyy vasta sinä vuonna, jona he täyttävät 18 vuotta tai saavat toisen asteen tutkinnon suoritettua. Tämä tarkoittaa sitä, että jos oppilas jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, hänet ohjataan hakemaan uudestaan tai osoitetaan valmentavaan koulutukseen.

 • Lopen yhtenäiskoulun vanhempaintoimikunnan järjestäytymiskokous pidettiin 6.10.2021.

  Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksia koulutyöhön. Vanhempaintoimikunta toimii keskustelufoorumina ja ideoijana koulun toiminnan tukemisessa ja kehittämisessä

  Vanhempaintoimikunnan jäsenet:

   

Erika Kauppi-Nykänen

Rehtori

Milla Määttä-Pulkkinen

Apulaisrehtori

Lopen yhtenäiskoulu ja lukio

Lopen yhtenäiskoulun ja lukion kanslia