Esiopetus

Tervetuloa esiopetukseen

Perusopetuslain mukaan lapsen tulee vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistua esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu osallistumisesta on lapsen huoltajalla.

Esiopetus on alle kouluikäisten lasten tavoitteellista ja suunnitelmallista opetusta, kasvatusta ja hoitoa. Esiopetuksessa opetus perustuu lapsen kehityksestä lähtevään toiminnalliseen ryhmä- ja yksilöohjaukseen, jossa korostuu leikinomaisuus. Sen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä edistää lapsen luontevaa siirtymistä kouluun. Esiopetuksessa tehdään yhteistyötä lähikoulun kanssa.

Lopella maksutonta esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen yhteydessä Muksumäen, Pellavan ja Sirkuksen päiväkodeissa, sekä perusopetuksen yhteydessä Pilpalan ja Länsi-Lopen kouluissa.

Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle ensisijaisesti oman asuinalueen mukaiselta oppilaaksiottoalueelta.

 • Kuusivuotiaiden maksutonta esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa, neljä tuntia päivässä.
 • Lopen kunnassa annettava esiopetus kuuluu sivistystoimen hallinnon alaisuuteen.
 • Perusopetuslain 32 §:n mukaan kuljetukseen oikeutetuille esiopetuksessa oleville lapsille järjestetään kuljetus koulukuljetusten yhteydessä silloin, kun matkan pituus on vähintään 3,0 km.
 • Esiopetuksen lisäksi on oikeus saada esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään Launosissa, Läyliäisissä ja kirkonkylän alueella esiopetustiloissa.

Hakemus varhaiskasvatuksen alaiseen esiopetukseen sekä täydentävään varhaiskasvatukseen tehdään sähköisesti eAsioinnin kautta. Pilpalan ja Länsi-Lopen koulujen esiopetukseen haetaan lomakkeella, joka löytyy täältä.

 • Kirkonkylän alue

  Päiväkoti Muksumäki
  Jokiniementie 9, 12700 Loppi

  Susanna Grönberg
  päiväkodinjohtaja
  040 330 6083
  susanna.gronberg (at) loppi.fi

  Launosten alue

  Launosten koulu, esiopetus
  Kartanontie 8, 12540 Launonen

  Kaisa Kilpinen
  päiväkodinjohtaja
  019 758 6008
  040 572 6380
  kaisa.kilpinen (at) loppi.fi

  Läyliäisten alue

  Läyliäisten koulu, esiopetus
  Koulutie 3, 12600 Läyliäinen

  Marianna Kokko
  varhaiskasvatuspäällikkö
  019 758 6015
  040 330 6015
  marianna.kokko (at) loppi.fi

  Länsi-Lopen alue

  Länsi-Lopen koulu
  Topenontie 145, 12920 Topeno

  Erika Kauppi-Nykänen
  rehtori
  019 758 6187
  040 330 6187
  erika.kauppi-nykanen (at) loppi.fi

  Pilpalan alue

  Pilpalan koulu, esiopetus
  Hunsalantie 3, 12750 Pilpala

  Susanna Eljaala-Ojala
  aluerehtori
  040 330 6209
  susanna.eljaala-ojala (at) loppi.fi

 • Vuonna  2016 syntyneiden lasten, jotka ovat Lopella kirjoilla 1.1.2022, tulee ilmoittautua esiopetukseen lukuvuodelle 2022–2023. Huoltajille toimitetaan tammi-helmikuun aikana kirje esiopetukseen hakemiseen liittyen. Kirje sisältää tarkemmat ohjeet. Ilmoittautuminen tapahtuu varhaiskasvatuksen alaiseen esiopetukseen sähköisesti eAsioinnin kautta. Pilpalan ja Länsi-Lopen koulujen esiopetukseen haku tapahtuu paperisella lomakkeella.

  Myös kesken lukuvuoden ilmoittautuminen (esim. paikkakunnalle muuton vuoksi) tapahtuu kuten edellä mainittu.

  Perusopetuslain mukaan lapsen tulee vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Esiopetukseen osallistumisesta vastaa huoltaja.

  Lopen kunnassa esiopetusta järjestetään Kirkonkylän alueella päiväkoti Muksumäessä, Launosten alueella päiväkoti Sirkuksen esiopetustiloissa (koulun yhteydessä), Läyliäisten alueella päiväkoti Pellavan esiopetustiloissa (koulun yhteydessä), Pilpalan koulussa sekä Länsi-Lopen koulussa.

  Lisätietoa antaa tarvittaessa:

  Varhaiskasvatuspäällikkö p. 019 7586015

 • Hakemuksen toimittaneille huoltajille toimitetaan päätös ja kuljetustiedot kesän aikana.

  Koulu-ja-esiopetuskuljetukset ja niiden säännöt löytyvät Koulu- ja esiopetuskuljetukset -sivulta.