Esiopetus

Tervetuloa esiopetukseen

Perusopetuslain mukaan lapsen tulee vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistua esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu osallistumisesta on lapsen huoltajalla.

Esiopetus on alle kouluikäisten lasten tavoitteellista ja suunnitelmallista opetusta, kasvatusta ja hoitoa. Esiopetuksessa opetus perustuu lapsen kehityksestä lähtevään toiminnalliseen ryhmä- ja yksilöohjaukseen, jossa korostuu leikinomaisuus. Sen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä edistää lapsen luontevaa siirtymistä kouluun. Esiopetuksessa tehdään yhteistyötä lähikoulun kanssa.

Lopella maksutonta esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen yhteydessä Muksumäen, Pellavan ja Sirkuksen päiväkodeissa.

Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle ensisijaisesti oman asuinalueen mukaiselta oppilaaksiottoalueelta.

 • Kuusivuotiaiden maksutonta esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa, neljä tuntia päivässä.
 • Lopen kunnassa annettava esiopetus kuuluu sivistystoimen hallinnon alaisuuteen.
 • Perusopetuslain 32 §:n mukaan kuljetukseen oikeutetuille esiopetuksessa oleville lapsille järjestetään kuljetus koulukuljetusten yhteydessä silloin, kun matkan pituus on vähintään 3,0 km.
 • Esiopetuksen lisäksi on oikeus saada esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään Launosissa, Läyliäisissä ja kirkonkylän alueella esiopetustiloissa.

Hakemus varhaiskasvatuksen alaiseen esiopetukseen sekä täydentävään varhaiskasvatukseen tehdään sähköisesti eDaisyn kautta. Jos lapsi tarvitsee esiopetuskuljetuksen, ohjeet kuljetuksen hakemiseksi löytyvät alta esioppilaiden koulukuljetukset-osiosta.

 • Kirkonkylän alue

  Päiväkoti Muksumäki
  Jokiniementie 9, 12700 Loppi

  Maija Mäenpää
  vs. päiväkodinjohtaja
  040 330 6083
  maija.maenpaa (at) loppi.fi

  Launosten alue

  Launosten koulu, esiopetus
  Kartanontie 8, 12540 Launonen

  Tiina Ruokonen
  vs. päiväkodinjohtaja
  019 758 6008
  040 572 6380
  kaisa.kilpinen (at) loppi.fi

  Läyliäisten alue

  Läyliäisten koulu, esiopetus
  Koulutie 3, 12600 Läyliäinen

  Johanna Jalli-Karimäki
  päiväkodin johtaja
  019 758 6118
  040 330 6118
  johanna.jalli-karimaki (at) loppi.fi

 • Kirkonkylän esiopetus, Päiväkoti Muksumäki
  Esiopetus Auringonpesä p. 050 590 8392
  Esiopetus Tuulenpesä p. 040 355 5225

  Launosten esiopetus, Päiväkoti Sirkus
  Esiopetus, Launosten koulu p. 040 330 6112

  Läyliäisten esiopetus, Päiväkoti Pellava
  Esiopetus, Läyliäisten koulu p. 040 330 6125

 • Vuonna  2018 syntyneiden lasten, jotka ovat Lopella kirjoilla 1.1.2024, tulee ilmoittautua esiopetukseen lukuvuodelle 2024–2025. Huoltajille toimitetaan helmikuun aikana kirje esiopetukseen hakemiseen liittyen. Kirje sisältää tarkemmat ohjeet. Ilmoittautuminen tapahtuu varhaiskasvatuksen alaiseen esiopetukseen sähköisesti eDaisyn kautta.

  Myös kesken lukuvuoden ilmoittautuminen (esim. paikkakunnalle muuton vuoksi) tapahtuu kuten edellä mainittu.

  Perusopetuslain mukaan lapsen tulee vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Esiopetukseen osallistumisesta vastaa huoltaja.

  Lopen kunnassa esiopetusta järjestetään Kirkonkylän alueella päiväkoti Muksumäessä, Launosten alueella päiväkoti Sirkuksen esiopetustiloissa (koulun yhteydessä), Läyliäisten alueella päiväkoti Pellavan esiopetustiloissa (koulun yhteydessä).

  Lisätietoa antaa tarvittaessa:

  Varhaiskasvatuspäällikkö p. 019 7586015

 • Pääsääntö oppilaan oikeudesta saada koulukuljetus tai kuljettamis‐ ja saattoavustus on perusopetuslain 32 §:ssä, jonka mukaan viittä (5) kilometriä pitempi matka oikeuttaa kuljetukseen  tai avustukseen. Lopen kunnan oman linjauksen mukaisesti 0-2 –luokkalaisella on oikeus kunnan kustantamaan koulukuljetukseen mikäli koulumatkan pituus on yli kolme (3) kilometriä. Oppilaan koulumatkaa ei ole välttämätöntä järjestää koko pituudeltaan, vaan se voi  osittain muodostua oppilaan itse kulkemasta osasta.

  Kuljetusoikeus myönnetään aina hakemuksesta ja päätöksen asiassa tekee sivistysjohtaja. Koulukuljetusta tulee hakea uudelleen esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä sekä kotiosoitteen tai koulupaikan muuttuessa. Mikäli kyseessä on esim. lääkärinlausunnon perusteella haettava kuljetus, tulee lausunto liittää hakemukseen.

  Esioppilaan koulukuljetushakemus, lisätietoa sekä koulu-ja-esiopetuskuljetusten säännöt on luettavissa Koulu- ja esiopetuskuljetukset-sivulla.