Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa koulu- ja oppilaitosyhteisössä. Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus ja hänen hyvinvointinsa edistäminen.

Koulujen, oppilaitosten ja opiskelijoiden arjessa toteutuva opiskeluhuolto muodostuu kokonaisuudesta, jossa järjestämisvastuu kuuluu sekä koulutuksen järjestäjälle että hyvinvointialueelle.

Opiskeluhuollon palveluista psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat 1.1.2023 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Hämeen järjestämisvastuulla. Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

Lopen kunnan esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma (hyväksytty sivistyslautakunnassa 28.8.2023 § 60).