Elinvoiman tilannekuva

Syksyllä 2023 toteutettava vuorovaikutteinen elinvoiman tilannekuva kokoaa yhteen Lopen yritykset, oppilaitokset, järjestöt sekä julkiset toimijat kunnan elinvoima-asioiden ympärille. Prosessin aikana luomme yhdessä tilannekuvan ja suunnitelman Lopen kehittämiseksi.

Elinvoiman tilannekuva -toimintamalli

Kyseessä on Sitrassa kehitetty kolmesta foorumista koostuva toimintamalli, joka tukee alueiden yritysten, julkisen sektorin ja oppilaitosten kykyä toimia yhdessä alueen kehittämiseksi ja yritysten toimintaedellytysten lisäämiseksi.

Toimintamallin tavoitteena on tunnistaa ne Lopen asiat, joihin alueella on yhdessä tartuttava elinvoiman ja yritysten toimintaedellytysten näkökulmasta. Työn myötä haetaan ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia alueen toimijoita.

Tilannekuvafoorumit

Merkittävä osa tilannekuvan työstämistä ovat kolme tilannekuvafoorumia, joiden tarkoituksena on tuoda yhteen alueen yritykset, oppilaitokset, järjestöt sekä julkiset toimijat. Foorumit käsittelevät eri elinvoiman osa-alueita. Foorumeiden työskentelyn pohjalta tilannekuva kootaan yhteen raportiksi, jonka pohjalta aletaan luomaan Lopen kunnan elinvoimasuunnitelmaa.

Foorumeiden aikataulu

Ensimmäinen tilannekuvafoorumi järjestettiin tiistaina 26.9. klo 9.00-11.00. Ensimmäisen foorumin aiheena oli erityisesti yritysten ja oppilaitosten yhteistyö. Ensimmäisen tilannekuvafoorumin tuloksia löydät alempaa tältä sivulta.

Ensimmäisen foorumin ohjelma

  • Avaus ja tervetulosanat, Tapio Huttula, Suomen Kasvukäytävä.
  • Mistä syntyy kunnan elinvoima? Eerik Säkkinen, Järki-Saneeraus Oy ja Mikko Salmela, Lopen kunta.
  • Ajankohtaista tietoa ja tulevaisuuden trendejä yritysten näkökulmasta kunnassa. Eerik Säkkinen, Järki-Saneeraus Oy ja Merja Putus, Hyria Koulutus Oy.
  • Pienryhmätyöskentelyä

Toinen tilannekuvafoorumi järjestetään tiistaina 24.10. klo 9.00-11.00. Foorumin aiheena on alueen hanke- ja kehittämistyö.

Kolmannen tilannekuvafoorumin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin tällä sivulla. Foorumin aiheena on alueen osaajatilanne.

Mistä elinvoima Lopella syntyy?

Ensimmäisen foorumin alussa kartoitettiin osallistujien näkemyksiä siitä, mistä elinvoima Lopella syntyy. Alla foorumissa syntynyt sanapilvi. Eniten mainintoja sanapilvessä saivat sanat yhteistyö, sijainti ja palvelut. Myös sanat kulkuyhteydet, verotus, tunnettuus, pienyrittäjät ja luonto saivat useamman maininnan.

Elinvoiman tilannekuvatyötä koordinoiva suunnitteluryhmä

Mikko Salmela, Lopen kunnanjohtaja
Werner Franzén, maankäyttöpäällikkö
Outi Mäkelä, työllisyyskoordinaattori
Eija Heinonen, viestintäsuunnittelija
Maija Natunen, Lopen yrittäjät
Eerik Säkkinen, Järki-Saneeraus oy
Sami Oksanen, Alteams oy
Taru Syrjälä, MTK/Syrjälän marjatila
Erkki Taskinen, Yritysvoimala
Merja Putus, Hyria

Tilannekuvaprojektin ja -foorumeiden tuloksia

Ensimmäisessä tilannekuvafoorumissa aiheena oli erityisesti yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö. Pohjana keskustelulle toimi Taloustutkimus oy:n syksyllä 2022 tekemä yrityskysely, jonka tulokset löytyvät myös tämän sivun sivupalkista. Foorumissa myös kartoitettiin kunnan elinvoimaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Alempana kuvat pienryhmäkeskusteluiden tuloksista, mitkä asiat nähdään Lopen elinvoiman kannalta uhkina ja mahdollisuuksina.

  1. tilannekuvafoorumin näkemys Lopen elinvoiman mahdollisuuksista
  1. tilannekuvafoorumin näkemys Lopen elinvoiman uhista

Lisätietoja elinvoiman tilannekuvaprojektista