Ilmoitus kuulutuksesta / Hämeen ELY-keskus / Vesienhoito

15.12.2023 Kuulutus

Hämeen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Osa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen kunnista kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, osa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja osassa kuntia on alueita molemmilla vesienhoitoalueilla. Lopella on alueita molemmilla vesienhoitoalueilla.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Hämeen ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/hame