Ilmoitus kuulutuksesta, Niinimäen tuulivoimahanke, Hattula

2.4.2024

Myrsky Energia Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen
arviointiohjelman, joka koskee Hattulan kuntaan suunnitteilla olevaa
Niinimäen tuulivoimahanketta. Sähkönsiirtoreittien vaihtoehdot kulkevat Hattulan kunnan lisäksi Hämeenlinnan kaupungin alueella.

Kuulutus on nähtävillä 28.3–30.4.2024 Hämeen ELY-keskuksen
verkkosivuilla Kuulutukset -osiossa. Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen siitä myöhemmin antama lausunto julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla .

YVA-ohjelmaan voi tutustua tänä aikana myös Hattulan kunnanvirastossa (Pappilanniementie 9, 13880 Hattula), Hattulan kirjastossa (Kauppatie 3, 13720 Parola),
Hämeenlinnan kaupungintalon palvelupiste Kastellissa
(Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna) ja
Rengon kirjastossa (Rengonraitti 7, 14300 Hämeenlinna) toimipaikkojen aukioloaikojen puitteissa.

Lisätietoja antaa
Johanna Flood, Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025 019,
johanna.flood@ely-keskus.fi