Ilmoitus yhteisen alueen järjestäytymättömille osakaskunnille 433-402-876-1 ja 433-410-876-6, Nummistenjoki eli Isojoki, Loppi

4.4.2024

Yleistiedoksianto

Asia

Ilmoitus yhteisen alueen järjestäytymättömille osakaskunnille 433-402-876-1 ja 433-410-876-6, Nummmistenjoki eli Isojoki, Loppi
Jokiniemen sillan uusiminen yleisellä tiellä kiinteistötunnus 433-895-2-23, Jokiniementie 252, Loppi.

HAMELY/2541/2023

Sweco Finland Oy Oulu (Kansankatu 49, Oulu) suunnittelee Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne vastuualueelle Jokiniemen sillan uusimista Lopella.

Ilmoituksen julkaisupäivä

4.4.2024

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Nähtävilläpito

Tämä ilmoitus on yleisesti nähtävillä 4.4.–10.6.2024 (60 päivää julkaisupäivästä) ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Ilmoitusasiakirjan saa pyydettäessä Hämeen ELY-keskuksen kirjaamosta kirjaamo.hame@ely-keskus.fi.