Päätös melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta

11.4.2024 Kuulutus

Asia Lopen kunnan ympäristöpäällikkö teki 11.4.2024 § 4 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa. Ilmoittaja Lopen ampumaratayhdistys ry.

Päätöksen pääasiallinen sisältö Lopen ampumaratayhdistys ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Melua aiheutuu ampumaradalla suoritettavasta kivien ja kallion louhinnasta/räjäytystyöstä 15.4.-15.5.2024. Räjäytystyötä tehdään arkena klo 7:00-19:00.
Ampumarata sijaitsee osoitteessa Nummenrannantie 769. Päätös on tämän kuulutuksen liitteenä.

Päätöksen antopäivä 11.4.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Nähtävilläpito Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 11.4. – 20.5.2024.

Muutoksenhaku Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika loppuu 20.5.2024.

 

Loppi 11.4.2024

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA