Päätös YSL 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta

19.4.2024

Asia Lopen kunnan ympäristöpäällikkö teki 18.4.2024 § 5 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa. Ilmoittaja Miia Niskala.

Päätöksen pääasiallinen sisältö Mia Niskala on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on Lopen Nummelassa järjestettävät Kesäpäivät 15.6.2024, jossa eri esiintyjät soittavat musiikkia noin klo 11-23. Tapahtumapaikka on osoitteessa Kalamajantie 912. Päätös on tämän kuulutuksen liitteenä.

Päätöksen antopäivä 18.4.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Nähtävilläpito Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.4. – 28.5.2024.

Muutoksenhaku Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika loppuu 28.5.2024.

 

Loppi 19.4.2024

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA