Ajoneuvojen siirto

5.9.2022 Tekninen toimi

Lopen kunta siirtää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 1508/2019) perusteella seuraavan ajoneuvon varastoalueelleen: Musta Subaru, IOK-861, ajoneuvon sijaintipaikka Holvitien yleinen paikoitusalue, 12700 Loppi. Ajoneuvo on hylätty pysäköintialueelle ulkopuolisen toimesta ja sen varastoon siirto tapahtuu em. lain mukaisin perustein. Siirtopäivä on välittömästi 6.9.2022 ja siirretty ajoneuvo löytyy Lopen kunnan tekniseltä varikolta, os. Ojajoenkaari 20, 12700 Loppi. Ajoneuvo on lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus ajoneuvoon on pystyttävä todistamaan ajoneuvon lunastuksen yhteydessä. Siirtokehotus on annettu Loppi, 5.9.2022 Lisätietojen antaa Lopen kunta/ Tekninen toimi, Tapio Jokela p. 019 758 6048.