Ajoneuvojen siirto

5.12.2022 Tekninen toimi

Lopen kunta siirtää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 1508/2019) perusteella seuraavan ajoneuvon varastoalueelleen:

Vaalean sininen VW Golf Variant, FLI-265, ajoneuvon sijaintipaikka Viertotien ja Laitatien risteysalue, 12700 Loppi. Ajoneuvo on hylätty asemakaavatien kunnossapitoalueelle ulkopuolisen toimesta ja sen varastoon siirto tapahtuu em. lain mukaisin perustein.

Siirtopäivä on ke 14.12.2022 ja siirretty ajoneuvo löytyy Lopen kunnan tekniseltä varikolta, os. Ojajoenkaari 20, 12700 Loppi.

Ajoneuvo on lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus ajoneuvoon on pystyttävä todistamaan ajoneuvon lunastuksen yhteydessä.

Siirtokehotus on annettu

Loppi, 5.12.2022

Lisätietoja antaa Lopen kunta/ Tekninen toimi, Tapio Jokela, p. 019 758 6048.