Ajoneuvon siirtokehotus

20.3.2023 Tekninen toimi

AJONEUVON SIIRTOKEHOTUS

Lopen kunta siirtää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 1508/2019) perusteella seuraavan ajoneuvon varastoalueelleen:

Metallinharmaa Mercedes-Benz B 170, rek.tunnus NOM 04874, ulkomaan rekisteritunnukset, ajoneuvon sijaintipaikka Opintie 1-3 (Eedilän palvelukeskuksen paikoitusalue), 12700 Loppi. Ajoneuvo on hylätty Eediän palvelukeskuksen asiakaspysäköinnin paikoitusalueelle ulkopuolisen toimesta. Pysäköintialue on kunnan vastuulla olevaa kunnossapitoaluetta ja ajoneuvon varastoon siirto tapahtuu em. lain mukaisin perustein.

Siirtopäivä on tiistaina 4.4.2023 ja tämän päivämäärän jälkeen siirretty ajoneuvo löytyy Lopen kunnan tekniseltä varikolta, os. Ojajoenkaari 20, 12700 Loppi.

Ajoneuvo on lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan rekisteriin merkitylle omistajalle, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus ajoneuvoon on pystyttävä todistamaan ajoneuvon lunastuksen yhteydessä.

Siirtokehotus on annettu

Loppi, 20.3.2023

Lisätietojen antaa Lopen kunta/ Tekninen toimi, Tapio Jokela p. 019 758 6048.

—————————————————————————————————————-

VEHICLE TRANSFER REQUEST

On the basis of the law on the transfer of vehicles (Act on the transfer of vehicles 1508/2019), the municipality of Loppi transfers the following vehicle to it is storage area:

Metallic gray Mercedes-Benz B 170, registration number NOM 04874, foreign registration numbers, vehicle location Opintie 1-3 (Eedilä service center parking area), 12700 Loppi.

The vehicle has been abandoned in the customer parking area of the Eedilä service center by an outsider. The parking area is a maintenance area under the responsibility of the municipality, and the transfer of the vehicle to the warehouse takes place on the basis of the aforementioned law.

The transfer date is Tuesday, April 4, 2023, and the vehicle transferred after this date can be found at the technical depot of Loppi municipality, address. Ojajoenkaari 20, 12700 Loppi.

The vehicle can be redeemed during office hours within 30 days from the date of notification. After this, the unclaimed vehicle becomes the property of the municipality. The vehicle will be handed over to the owner entered in the register when the costs incurred for the transfer have been paid. You must be able to prove the right to the vehicle when redeeming the vehicle.

The transfer request has been issued

Loppi, 20.3.2023

Additional information is available from the municipality of Loppi/Technical Department, Tapio Jokela, tel. 019 758 6048.