Alkutuottaja ja tallinpitäjä: muista tehdä aumausilmoitus

20.3.2023 Ympäristönsuojelu

Lannan aumaamisesta (ent. patterointi)  tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lopen kunnan ympäristötoimi valvoo tänä keväänä tehostetusti aumaamista kunnan alueella toteutettavin tarkastuskierroksin. Tehovalvonnan tarkoituksena on valvoa nitraattiasetuksen toteutumista ja näin vähentää vesistöihin kulkeutuvien ravinteiden määriä.

Sonja Lahtinen

Ympäristöpäällikkö

Lue myös