Autoilu Loppijärven jääradalla on kielletty

9.1.2024 Ympäristönsuojelu

Lopen ympäristönsuojelu on saanut ilmoituksia Loppijärven jäällä tapahtuvasta jatkuvasta autoilusta jääradalla. Valituksien mukaan useampi auto ajaa kovaa Loppijärven eteläosissa aiheuttaen asukkaille jatkuvaa meluhäiriötä. Asukkaat ovat kokeneet jääradalla ajamisen johdosta häiriön lisäksi myös turvattomuuden tunnetta sekä kokevat huolta jääautoilun ympäristövaikutuksista.

Samasta asiasta on tullut aiemminkin valituksia kuntaan. Kunnan tiedossa ei ole, että jääradan toiminnalla olisi hallinnoivaa tahoa, eikä sille siten ole haettu lupaa.

Vesilain 2 luvun 3 § mukaan jokaisella on oikeus kulkea jäällä vahinkoa, haittaa tai häiriötä aiheuttamatta. Toiminnan radalla ollessa hallitsematonta ja aiheuttaen häiriötä alueen asukkaille sekä ympäristön roskaantumisen ja pilaantumisen vaaraa, on Lopen ympäristönsuojelun velvollisuus puuttua toimintaan.

Lupalautakunnassa 13.6.2018 (39 §) asiaa on käsitelty ja silloin jo todettiin, että jääradalle on löydettävä jokin järjestävä taho. Tämän tahon tulee hakea toiminnalle joko maastotieliikennelain 30 § mukainen lupa tai ympäristönsuojelulain 27 § mukainen lupa.

Koska lupaa ei tällä hetkellä ole, jäärata on kielletty Loppijärvellä. Poliisi voi keskeyttää luvattoman jäärata-ajon.

 

Sonja Lahtinen

Ympäristöpäällikkö

Lue myös