Elinvoiman vuorovaikutteinen tilannekuva –prosessi saatettiin Lopella loppuun

30.1.2024 Elinvoima

Syksyllä 2023 toteutettu vuorovaikutteinen elinvoiman tilannekuva -prosessi kokosi yhteen Lopen yritykset, oppilaitokset, järjestöt sekä julkiset toimijat. Prosessin aikana loimme tilannekuvan Lopen elinvoiman tilasta ja hahmottelimme suuntaviivoja sen kehittämiseksi.

Lopen kunnassa toteutettiin syksyn 2023 ja alkutalven 2024 aikana Suomen kasvukäytävän mallin mukainen elinvoiman tilannekuvan prosessi. Prosessi kokoaa alueen eri toimijat, kuten yritykset, oppilaitokset, järjestöt ja julkiset toimijat yhteen kunnan elinvoima-asioiden äärelle pohtimaan kehityskohteita ja tulevaisuuden suuntaviivoja elinvoiman kehittämiseksi. Tilannekuvaprosessia ohjaa Sitran alun perin luoma malli elinvoiman tunnistamiseen liittyen, jota on päivitetty Suomen kasvukäytävän tavoitteiden mukaiseksi. 

Keskeinen osa tilannekuvan muodostamista olivat kolme kaikille kuntalaisille avointa foorumia, joissa jokaisessa elinvoima-asioita lähestyttiin eri näkökulmista. Foorumeissa mm. kuultiin erilaisia asiantuntijapuheenvuoroja ja paneuduttiin aiheisiin pienryhmäkeskustelujen kautta. Prosessin läpi viemisestä vastasi suunnitteluryhmä, joka kokoontui syksyn aikana useita kertoja. Suunnitteluryhmän viimeinen tapaaminen järjestettiin 16.1.2024. 

Tilannekuvaprosessin tuloksia

Seuraavissa kahdessa kuvassa on tarkemmin avattu elinvoiman tilannekuvan tärkeimmät tuotokset. Kuvassa 1 on ensimmäisen ja toisen foorumin aikana rakennettu SWOT, jossa eri foorumien sisällöt on eroteltu niin, että 1. foorumin tuotokset ovat vaaleanpunaisella taustalla kuvion sisäosassa ja toisen foorumin täydennykset sinisellä taustalla ulkokehällä. SWOTin kautta lähdettiin toisessa foorumissa työstämään myös jo alueen tunnistettuja ilmiöitä sekä elinvoiman tilannekuvan kehittämisen tahtolauseitaProsessin kautta tunnistettiin ensin merkityksellisiä ilmiöitä alueen elinvoiman kehittämisen näkökulmasta, minkä jälkeen siirryttiin konkretisoimaan kehityskohteet tahtolauseiksi (kuva 2). Viimeisessä vaiheessa tahtolauseet konkretisoitiin joten ”käytännössä tämä tarkoittaa” -otsikon alla oleviksi toimenpiteiksi, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, joista voidaan suoraan luoda konkreettisia toimintoja kunnan elinvoiman kehittämiseksi. 

Kuva 1, SWOT.

Kuva 2, Tahtolauseet.

SWOT:in ja Tahtolauseiden lisäksi tilannekuvaprojektista nousi kaksi hyvin konkreettista toimenpidettä. Kunta esimerkiksi tulee ottamaan käyttöön kimppakyytisovelluksen osaksi kunnan palvelutarjontaa ja siitä viestiminen aloitetaan pian. Sen lisäksi projektin aikana saatiin sovittua Hyrian kanssa tehtävä yhteistyö keväällä 2024 toteutettavan yrityskyselyn tiimoilta.

Elinvoiman tilannekuva –prosessi oli kunnalle yhteistyökumppaneineen hyvin antoisa. Tilannekuvan kautta esiin tuodut elinvoimaan vaikuttavia ilmiöitä saatiin konkretisoitua, minkä myötä niihin vaikuttamiseksi tehtäviä toimenpiteitä on helpompi lähteä suunnittelemaan. Kunnassa esimerkiksi valmistellaan parhaillaan elinkeino-ohjelmaa, jonka taustamateriaalina tilannekuvan tuloksia tullaan hyödyntämään.

Lisätietoja

Mikko Salmela

kunnanjohtaja

Eija Heinonen

viestintäsuunnittelija

Read also