Hankintailmoitus: Oppilaskuljetusten sekä palveluliikenteen hankinta ajalle 1.1.-31.12.2024 ja optio ajalle 1.1.-31.12.2025

29.9.2023

Lopen kunta pyytää tarjouksia oppilaskuljetusten sekä palveluliikenteen hoitamisesta Lopen kunnan alueella edellä esitetyn sopimuskauden ajan.

Hankinta jaetaan kahteen osaan:

1. Pilpalan suunta

2. Vojakkalan suunta

Palvelu sisältää kuljetusoppilaiden kuljetusten toteuttamisen Lopen kunnan peruskoulujen koulupäivinä erikseen annettavien oppilaslistojen mukaisesti. Osa koulukuljetusreiteistä ajetaan avoimina joukkoliikenteen vuoroina. Lisäksi palvelu sisältää palveluliikenteen operoinnin koulupäivinä sekä koulujen loma-aikoina.

Tarjoukset pyydetään Cloudian tarjouspalvelussa 30.10.2023 klo 16.00 mennessä.