Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksiä 28.2.2023

1.3.2023

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui ensimmäisen kerran 28.2.2023 ja aloitti toimintansa.

Kokouksessa lautakunta merkitsi tiedoksi vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 toimintakertomuksen ja talousarvion toteuman. Toimialan talous on pääsääntöisesti toteutunut talousarvion puitteissa ja toiminnalliset tavoitteet saavutettu. Lautakunta hyväksyi toimialan talousarvion 2023 käyttösuunnitelman ja laskujen hyväksyjät.

Lautakunta päätti vuoden 2023 taksat ja maksut sekä hyväksyi avustuksia koskevat säännöt. Lautakunta valitsi myös vuoden 2022 palkittavat ja palkintojen jakotilaisuus pidetään ma 20.3.2023. Lautakunta antoi myös lausunnon tekniselle lautakunnalle koskien frisbeegolfradan sijoittamista Launosiin.

Lisää kokouksesta löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla 6.3.2023.

Seuraava hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan kokous pidetään 28.3.2023 klo 17.00.

Sari Sortala

hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja