Kesätorien palautekyselyyn vastattiin vilkkaasti – kävijät tyytyväisiä tapahtumaan

5.9.2023 Hyvinvointi ja vapaa-aika

Lopen kunnan vapaa-aikapalvelut järjesti jälleen tänä kesänä 8.6.-10.8. välisenä aikana yhteensä kymmenen Kesätori-tapahtumaa. Kesätorikaudesta teetettiin yleisölle avoin palautekysely verkossa, joka oli avoinna 10.-27.8.2023. Palautekyselyyn tuli yhteensä 78 vastausta. Vastaajien ikähaitari oli aina 18-vuotiaista yli 70-vuotiaisiin ja heitä oli jokaiselta Lopen postinumeroalueelta sekä myös naapurikunnista. Suurin osa kyselyyn vastaajista oli vakituisia asukkaita (70,3 %), mutta joukossa oli myös vapaa-ajan asukkaita (14,9 %) sekä turisteja (2,7 %). Kyselyssä oli niin suljettuja kuin avoimiakin kysymyksiä. Kysymykset koskivat niin yleistä tunnelmaa, esiintyjiä, kehitysideoita sekä mm. sitä, mitä kautta tieto Kesätoreista oli yleisön saavuttanut.

Yleinen tyytyväisyys toritapahtumaan oli korkeaa, sillä 87,8 % kyselyyn vastaajista vastasivat olleensa siihen joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Myös torien esiintyjistä pidettiin, sillä 79,7 % vastaajista kertoivat olleensa niihin joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Myös avoimeen kysymykseen: ”Kuka/ketkä olivat suosikkiesiintyjiäsi?” tuli vähintään kerran vastaukseksi jokainen torilla ollut esiintyjä. 48,6 % vastaajista näkivät esiintyjät myös tärkeimpänä syynä, joka sai tulemaan torille. Muita syitä olivat esim. ruokatarjonta (13,5 %), torivisa (9,5 %) ja jokin muu (25,7 %). ”Jokin muu, mikä?”- avoimissa vastauksissa syinä mainitaan esimerkiksi torin tunnelma sekä tuttujen tapaaminen. Selvästi tärkeimmäksi kanavaksi tiedon saamisessa toritapahtumista nousee sosiaalisen median kanavat (81,1 %). Lehti-ilmoituksen mainitsee 24,3 % vastaajista ja ystävän tai tuttavan suosittelun taas 18,9 % vastaajista.

Avoimessa kysymyksessä: ”Avoin sana toreista, niiden ohjelmasta, tunnelmasta – mistä vain” vastaukset olivat pääosin positiivisia, vaikka joukossa oli myös useita kehitysideoita. Erityisen monta positiivista mainintaa saa tänä kesänä ensi kertaa torilla ollut pomppulinna. Negatiivisempaa palautetta tulee mm. torilla olleiden tuolien vähyydestä sekä ruokatarjonnan rajallisuudesta. Avointen vastausten perusteella mielipiteitä jakoivat eritysesti torien jakaminen eri teemoihin sekä torivisa – osan vastausten perusteella teemoittelu oli erittäin hyvä asia, osan perusteella taas erittäin huono. Sama ilmiö näkyy myös torivisaa koskeneissa palautteissa – osalle torivisa oli jopa tärkein syy tulla toritapahtumaan ja osan mielestä sen osion voisi poistaa tori-illoista kokonaan. Myös osa esiintyjistä jakaa vastaajien mielipiteitä paljon.

Palautekyselynkin perusteella Kesätorit nähdään tärkeänä osana Lopen kesien tapahtumatarjontaa. Toreille tullaan viihtymään, katsomaan esiintyjiä, syömään, juomaan sekä tapaamaan tuttuja. Toki parannettavaa ja kehitettävääkin löytyy aina. Lämmin kiitos jokaiselle Kesätorien palautekyselyyn vastanneelle. Vuosittaista palautekyselyä tullaan käyttämään apuna tulevien kesien Kesätori-tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa.