Kunnahallitus hyväksyi asemakaavamuutoksen ja päätti nimetä uuden liikuntahallin Lastikaksi

24.4.2023 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui  maanantaina 24.4.2023 käsittelemään muun muassa Lopen kunnan henkilöstöraporttia 2022 ja asemakaavamuutosta Kirkonkylän asemakaava-alueelle kortteliin 16.

Kunnanhallitus käsitteli Lopen kunnan henkilöstöraportin vuodelta 2022. Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen. Kunnan palveluksessa 31.12.2022 oli yhteensä 485 työntekijää. Kunnan henkilöstön keski-ikä vuoden lopun tilanteessa oli 47,8 vuotta. Lopen kunnasta hyvinvointialueelle siirtyi 31.12.2022 yhteensä 132 työntekijää (vakituiset ja määräaikaiset). Henkilöstöraportti on kunnanhallituksen kokouksen 24.4.2023 esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus merkitsi henkilöstöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Henkilöstöraportti liitetään osaksi Lopen kunnan vuoden 2022 tilinpäätösasiakirjoja. Valtuusto käsittelee tilinpäätöstä ja henkilöstöraporttia 2022 kokouksessaan 29.5.2023.

Osuuskauppa Hämeenmaa on esittänyt 19.10.2021 päivätyssä hakemuksessa asemakaavamuutoksen laatimista Kirkonkylän asemakaava-alueelle kortteliin 16. Kaavamuutoksen tavoitteena olisi mahdollista nykyisen S-marketin laajennus ja sen pysäköintialueen kehittäminen. Asemakaavamuutosehdotus (9.2.2023) on ollut yleisesti nähtävillä 21.2.-23.3.2023. Ehdotuksesta saatiin kahdeksan lausuntoa. Muistutuksia ei jätetty. Saatujen lausuntojen pohjalta kaava-aineistoon on tehty muutama pieni muutos. Muutosten vähäisyyden vuoksi kaavamuutosehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kirkonkylän asemakaava-alueen korttelia 16 koskevan asemakaavamuutosehdotuksen kaavamerkintöineen ja kaavaselostuksineen. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 29.5.2023.

Kunnanhallitus käsitteli vastausta valtuustoaloitteeseen 27.2.2023 Lopen uuden urheiluhallin nimeämisestä Lastikaksi. Kunnanhallitus päätti nimetä Lopen uuden liikuntahallin urheilija Ville Lastikan mukaan Lastikaksi. Hallin virallinen nimi on tämän jälkeen Lastikka. Hallin ulkoseinään näkyviin tuleva nimen mainososa voidaan myydä erillisellä yhteistyösopimuksella erikseen päätettävälle yritykselle. Mahdollinen yhteistyösopimuksella tuleva raha jaetaan vuosittain menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuudessa loppilaisille juniorityötä tekeville seuroille erillisten hakemusten mukaan. Kunnanhallitus saattaa valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi valtuustolle.

Kunnanhallitus käsitteli kuntaan osoittamisen ja kotoutumisen edistämisen sopimukseen liittyen kiintiöpakolaisten määrää. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiintiöpakolaisten määrä alennetaan yhteen perheeseen, enintään viiteen henkilöön vuodelle 2023. Kiintiöpakolaisten määrä sisältää hätätapaukset. Syynä määrän alentamiseen on Lopen kunnan pieni asuntokanta ja haastava asuntojen saatavuus.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan mm. Lopen kuntakonsernin osalta korjatun tilinpäätöksen 2022, Lopen kunnan strategian 2023-2027 toimeenpanon suunnitelmaa, Lopen kuntalaiskyselyn sekä lapsille ja nuorille toteutettua kuntalaiskyselyn tuloksia, Lopen kunnan ja Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n välistä maankäyttösopimusta ja esisopimusta maanvaihdosta, sekä sosiaaliasiamiehen vuotta 2022 koskevaa selvitystä. Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 26.4.2023.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja