Kunnanhallitus käsitteli ehkäisevän päihdetyön strategiaa, europarlamenttivaalien äänestyspaikkoja sekä neuvolarakennuksen asettamista myyntiin

5.3.2024 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 4.3.2024 käsittelemään muun muassa Lopen kunnan ehkäisevän päihdetyön strategiaa, europarlamenttivaalien äänestyspaikkoja ja neuvolana tunnetun palvelurakennuksen kiinteistön asettamista myytäväksi.

Kunnanhallitus hyväksyi Lopen kunnan ehkäisevän päihdetyön strategian. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä määrittelee, että kunnan tulee huolehtia ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Lopen kunnan päihdetyön strategia pitää sisällään myös kehittämiskohteet, päihdetyön vuosikellon sekä toimenpideohjelman ehkäisevälle päihdetyölle kunnassa.

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.5.-4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.-1.6.2024. Kunnanhallitus päätti europarlamenttivaalien 2024 ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat. Ennakkoäänestyspaikkana toimii Lopen kunnan kirjaston Fallesmanni-sali ja lisäksi Lopen kunnan kirjastoautossa on mahdollista äänestää kulkureitillä eri puolilla kuntaa myöhemmin tiedotettavan aikataulun mukaisesti. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkoja ovat Lopen kunnan kirjaston Fallesmanni-sali / aulatila, Läyliäisten koulu, Topenon seurantalo ja Launosten koulu.

Kunnanhallitus käsitteli neuvolana tunnetun palvelurakennuksen kiinteistön (433-405-3-183) osoitteessa Taarintie 3 A asettamista myytäväksi julkisella tarjouskilpailulla sähköisessä huutokauppapalvelussa. Kunnan tekninen toimi teettää myyntikohteesta kuntoarvion ja energiatodistuksen. Kunnanhallitus päätti asettaa kiinteistön myytäväksi.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan mm. loppilaisten rahaston sijoitustuottoja ja tuottojen jakamista, lausuntoa Riihimäen yleiskaava 2050 –luonnoksesta, sekä valtuustoaloitetta nuorisotyöntekijän perustehtävästä 1.1.2024 alkaen 100 %. Lisää Lopen kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 6.3.2024.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja