Kunnanhallitus käsitteli hyvinvointilautakunnan ja hyvinvointi- ja vapaa-aikapäällikön valintaa

22.11.2022 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui tiistaina 22.11.2022 ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään hyvinvointilautakunnan  ja hyvinvointi- ja vapaa-aikapäällikön valintaa.

Valtuusto päätti kokouksessaan 26.9.2022/§ 51, että nykyinen vapaa-aikalautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään uudelleen hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle 1.1.2023 alkaen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee hyvinvointi- ja vapaa-aikalautaan ajalle 1.1.2023-31.5.2023 yhdeksän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 28.11.2022.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  hyvinvointi- ja vapaa-aikapäällikön virkaan valitaan hallintotieteiden maisteri Eeva Saarinen. Eeva Saarisen mahdollisen kieltäytymisen varalta kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ensimmäiselle varasijalle valitaan toimintaterapeutti YAMK Sari Häkkinen. Valtuusto käsittelee valintaa kokouksessaan 28.11.2022.

Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 23.11.2022.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja