Kunnanhallituksen 22.5.2023 käsittelemiä asioita

22.5.2023

Lopen kunnanhallitus kokoontui kokoukseen maanantaina 22.5.2023 käsittelemään muun muassa Lopen kunnan arvoja, kunnan brändi-ilmettä, lakkautettavan Pilpalan koulun vuokrausta ja kunnantalon kesäaikaa.

Lopen kunnan uusi strategia vuosille 2023-2027 hyväksyttiin valtuustossa 29.11.2022. Strategiaan olennaisena osana kuuluvat kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat kunnan yhteiset arvot jätettiin linjattavaksi ja päätettäväksi erikseen. Kunnanhallitus käsitteli Lopen kunnan arvoja ja esittää valtuustolle, että Lopen kunnan strategiaan 2023-2027 liitetään seuraavat arvot: Lähellä, luova ja luotettava. Valtuusto käsittelee arvoja kokouksessaan 29.5.2023.

Lopen kunta kilpailutti brändin kirkastamisen, visuaalisen ilmeen ja graafisten ohjeiden uudistamisen tammikuussa 2023. Kilpailutuksen voitti Mainostoimisto KMG Turku, jolta kunnanhallitus päätti hankkia brändin kirkastamisen, visuaalisen ilmeen ja graafisten ohjeiden uudistamisen. Kunnanhallitus hyväksyi Brändikirjan, jossa on esitelty Lopen uusi brändi-ilme. Brändikirja on Lopen kunnan verkkosivuilla esityslistan liitteenä.

Kunnanhallitus päätti vuokrata Pilpalasta Koulu-nimisen tilan 433-408-3-1 rakennuksineen ja rakennelmineen sekä Lisämaa-nimisen tilan 433-408-3-7 Pilpalan kylät ry:lle maanvuokraussopimuksen mukaisin pääehdoin. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja vuosivuokra on 12 euroa. Maanvuokrasopimusluonnos ja vuokra-alueen kartta ovat kunnanhallituksen kokouksen esityslistan liitteenä.

Kunnanhallitus päätti, että kunnantalo pidetään kesällä suljettuna heinäkuun ajan 1.-31.7.2023. Sulkuaikana kunnantalolla on kullakin palvelualueella tarpeellinen päivystys. Vuosilomat keskitetään pääsääntöisesti juhannuksen ja elokuun alun väliseen aikaan siten, että neljän viikon mittainen yhtäaikainen poissaolo kohdistuu kiinniolon ajalle.

Lopen kunnan 1.1.2023 voimaan tulleen hallintosäännön 2. luvun 1 §:n mukaan kaikki Lopen kunnan luottamustehtävät täytetään kahdeksi vuodeksi. Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan mm. eri lautakuntien jäsenten valintaa ajalle 1.6.2023-31.5.2025. Valtuusto käsittelee valintoja kokouksessaan 29.5.2023.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan mm. Lopen kunnan rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteita, vuoden 2023 lainanottoa, kaavoituskatsausta ja kaavoitusohjelmaa 2023, Kuntien ilmastosuunnitelmat –avustuksen hakemista, nuorisovaltuuston toimintasäännön päivittämistä ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän purkamista. Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 24.5.2023.

Lisätietoja antaa

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja