Kunnanhallituksen päätöksiä 12.2.2024

12.2.2024 Päätöksenteko

Lopen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 12.2.2024 käsittelemään muun muassa Lopen kunnan liputusohjeen laatimista, asunto-osakehuoneiston myyntiä, Räyskälän Ilmailukeskuksen uuden päärakennuksen perustettavaa kiinteistöyhtiötä ja ilmailukeskuksen kehittämistä, sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmaan pyydettyä lausuntoa.

Kunnanhallitus on käsitellyt 11.12.2023 kokouksessaan kuntalaisaloitetta Sateenkaariliputuksesta Lopelle sekä valtuustoaloitetta Liputuksesta muulla kuin Suomen lipulla. Kunnanhallitus käsitteli 12.2.2024 liputusohjeen laatimista ja päätti, että Lopen kunnalle laaditaan erillinen liputusohje.

Lopen kunta on perinyt vuonna 2022 Asunto Oy Lopen Kentänkulma –nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeita. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan mainitun yhtiön huoneistoa numero B 21. Kunnanhallitus päätti asettaa myyntiin kunnan omistaman asunto-osakehuoneiston 1 h+k (37 m²) osoitteessa Jokiniemen­tie 10 B 21, 12700 Loppi. Asunto annetaan kiinteistövälittäjän välitettäväksi.

Kunnanhallitus käsitteli Räyskälän Ilmailukeskuksen uuden päärakennuksen perustettavan kiinteistöyhtiön ja ilmailukeskuksen kehittämistä. Räyskälä-Säätiön aloitteesta on kunnan ja säätiön välillä käyty neuvotteluja Lopen kunnan osallistumisesta uuden päärakennuksen rakentamiseen perustettavan kiinteistöosakeyhtiön kautta. Rakennuksen rakennuttaa perustettava kiinteistöosakeyhtiö. Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on käsitellyt palveluverkkosuunnitelmaa kokouksessaan 29.1.2024 ja päättänyt lähettää tehdyn esitysluonnoksen lausuntokierrokselle sidosryhmilleen. Myös Kanta-Hämeen kunnilta on pyydetty lausuntoa palveluverkkosuunnitelmastaan. Palveluverkkosuunnitelma löytyy kunnan verkkosivuilta kokousmateriaaleista. Kunnanhallituksen lausunto löytyy keskiviikkona 14.2.2024 julkaistavasta kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjasta.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli mm. Lopen kunnan hallintosääntöä 1.3.2024 alkaen, kunnanhallituksen käyttösuunnitelmaa 2024, Loppi-kokoelman sijaintia, Riihimäen seudun elinvoima ja TKI-yhteistyö –hankehakemusta sekä valtuusto- ja kuntalaisaloitteita 2023. Lisää Lopen kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 14.2.2024.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja