Kunnanhallituksen päätöksiä 13.6.2022

13.6.2022 Päätöksenteko

Lopen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 13.6.2022 kokoukseen käsittelemään muun muassa Lopen kunnan talousarvioraamia vuodelle 2023,  Pilpalan asumiskokeiluilla elinvoimaa ja asukkaita –hankkeen kuntarahoitusosuutta ja varhaiskasvatuksen käyttöön tarvittavaa lisätilaratkaisua.

Kunnanhallitus käsitteli talousarvioraamia vuodelle 2023. Talousarvio raami vuodelle 2023 on hieman ylijäämäinen. Raamilaskenta perustuu tässä vaiheessa useiden tekijöiden osalta alustaviin arviointeihin, jotka tarkentuvat talousarviovalmistelun aikana. Verotulojen ja valtionosuuksien muutokset perustuvat alustaviin tietoihin ja ne tulevat tarkentumaan valmistelun edetessä. Verotulojen ja valtionosuuksien arvioon vaikuttaa vuoden 2023 alussa aloittavien hyvinvointialueiden vaikutus verotulojen ja valtionosuuksien kohdentumiseen kunnille. Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion valmisteluohjeen ja merkitsi alustavan investointiohjelman tiedoksi.

Lopen kunta on hakenut EMO ry:ltä Leader rahoitusta Pilpalan asumiskokeiluilla elinvoimaa ja asukkaita –hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on saada asumiskokeilun myötä asumispaikkoja ja asukkaita Pilpalan kylälle. Mukana hankkeessa ovat Pilpalan kylät ry ja Hämeen kylät ry. Muita yhteistyökumppaneita ovat Lopen kyläkoulut ry, koulun vanhempaintoimikunta sekä pilpalalaisia yrittäjiä. Kunnanhallitus totesi, että Lopen kunta toimii hankkeen hallinnoijana ja päätti, että Lopen kunta osallistuu hankkeeseen 20 %:n kuntaosuudella.

Varhaiskasvatukseen ollaan perustamassa uutta päiväkotiryhmää kirkonkylän alueelle ajalle 1.8.2022-31.7.2023 keväällä vastaanotettujen varhaiskasvatushakemusten perusteella. Päiväkotiryhmää suunnitellaan sijoitettavaksi Päiväkoti Satakielen yhteyteen, missä ei tällä hetkellä ole tarjota uudelle ryhmälle vaatimukset täyttävää päiväkotitilaa. Kunnanhallitus päätti, että toiselle esikouluryhmälle osoitetaan tilat alakoulun tiloista jolloin Muksumäen päiväkodista vapautuu tiloja varhaiskasvatuksen käyttöön.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli muun muassa Lopen kunnan asiakirjajulkisuuskuvausta, uuden edustajan valintaa Hämeen liiton maakuntavaltuustoon ja vastausta valtuustoaloitteeseen Etelä-Karjalan mallin käytöstä lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa. Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 15.6.2022.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja