Kunnanhallituksen päätöksiä 14.8.2023

14.8.2023 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 14.8.2023 kokoukseen käsittelemään mm. Riihimäen seudun kuntien välistä matkailuyhteistyösopimusta, loppilaisten rahaston sijoitussuunnitelmaa sekä rahaston varainhoitoa ja varojen sijoittamista sekä kahta valtuustoaloitetta.

Kanta-Hämeessä ei ole erillistä matkailun katto-organisaatiota, vaan seutukunnat hoitavat matkailuyhteistyön seudullisesti kuntien ja kaupungin toimesta. Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen Riihimäen seudun kuntien välisestä matkailuyhteistyöstä. Sopimuksen mukainen Lopen kunnan osuus rahoituksesta varataan vuoden 2024 talousarvioon.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2023 pyytänyt, että Lopen kunnalle valmistellaan kunnan rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet sekä loppilaisten rahastolle sijoitussuunnitelma.  Valtuusto on hyväksynyt kunnan rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet kokouksessaan 29.5.2023. Kunnanhallitus hyväksyi tämän iltaisessa kokouksessaan loppilaisten rahaston sijoitussuunnitelman vuosille 2023-2024. Tämän lisäksi kunnanhallitus käsitteli loppilaisten rahaston varainhoito ja varojen sijoittamista. Kunnanhallitus päätti, että loppilaisten rahaston varojen sijoittamisen varainhoitoon valitaan Nordea Bank Oyj. Rahaston varoihin kuuluvat sijoitusrahasto Etelä-Hämeen Osuuspankissa ja rahastosalkku Danske Bankissa säilytetään ennallaan.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan mm. somelähettiläskokeilu Lopella sekä Lopen kuntaan kohdistuvan opinnäytetyön tai tutkielman palkitseminen –valtuustoaloitteita. Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 16.8.2023.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja