Kunnanhallituksen päätöksiä 2.10.2023

2.10.2023 Päätöksenteko

Lopen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 2.10.2023 kokoukseen käsittelemään muun muassa talousarviota 2024, TriPla3-hankkeen kuntarahoitusosuutta ja valtuustoaloitetta Someturva-palvelun käyttöönotosta.

Kunnanhallitus käsitteli talousarvion 2024 valmistelutilannetta ja antoi ohjeita talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen jatkovalmistelulle. Lautakuntavaiheen talousarvioluonnos vuodelle 2024 on lautakuntavaiheessa tehtyjen lisäysten jälkeen noin 3 684 000 euroa alijäämäinen. Verotuloarvio vuodelle 2024 on noin 17,8 miljoonaa euroa, joka on saman suuruinen kuin raamivaiheessa. Valtionosuusarvio on pienentynyt Valtiovarainministeriön valtionosuuksien ennakollisessa laskelmassa 643 000 euroa ja näin olleen valtionosuusarvio vuodelle 2024 on 5,0 miljoonaa euroa. Kunnanhallitus palautti talousarvion jatkovalmisteluun toimialoille. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 2024 seuraavan kerran kokouksessaan 23.10.2023.

TriPla3-hanke on vuodesta 2016 alkaen toiminut välityömarkkinahanke, jonka tehtävänä on etsiä Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukuntien yhdistyksistä ja pienyrityksistä työtä, jolle tarvitaan tekijä. Hankkeen asiakasryhmiä ovat henkilöt, joiden työttömyys on pitkittynyt ja se uhkaa edelleen pitkittyä sekä nuoret aikuiset. Kunnanhallitus päätti, että Lopen kunta ei osallistu TriPla3-hankkeeseen vuonna 2024.

Valtuutettu Leila Ahlqvist on tehnyt valtuuston kokouksessa 27.2.2023 (§ 26) kirjallisen aloitteen koskien Someturva-palvelujen käyttöönottoa Lopen koulujen ja lukion oppilaille ja henkilöstölle. Someturva on anonyymi ja matalan kynnyksen palvelu, jonka avulla oppilaat, opiskelijat ja opettajat voivat ilmoittaa anonyymisti koulussa ja sen ulkopuolella tapahtuvista sosiaalisen median kiusaamis- ja häirintätilanteista. Tukea on saatavissa palvelussa ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Kunnanhallitus päätti, että Someturvan osalta tavoitteena on ottaa palvelu kaikkien perusopetuksen oppilaiden ja opettajien sekä lukiolaisten ja heidän opettajiensa käyttöön vuoden 2024 alusta, mikäli vuoden 2024 talousarvioon hyväksytään palvelun edellyttämä noin 5 000 euron määräraha.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan mm. Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2024-2026 ja talousarviota 2024, Kiertokapula Oy:n uutta osakassopimusta ja lausuntoa jätehuollon palvelutasosta. Lisää Lopen kunnan valtuuston käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 4.10.2023.

Lisätietoja antaa:

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja