Kunnanhallitus käsitteli europarlamenttivaalien vaalimainontaa, vesilaitoksen yleisiä toimitusehtoja ja Launosten koulun lämmitystapamuutoksen palvelutarjouksia

29.4.2024 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 29.4.2024 käsittelemään muun muassa europarlamenttivaalien 2024 vaalimainontaa, vesilaitoksen yleisiä toimitusehtoja ja Launosten koulun lämmitystapamuutoksen palvelutarjouksia.

Kunnanhallitus päätti, että europarlamenttivaalien 2024 vaalimainonta Lopen kunnassa saa alkaa keskiviikkona 22.5.2024. Tekninen toimi sijoittaa vaalimainostelineet kirkonkylään, Launosiin, Läyliäisiin ja Topenolle. Vaalimainonta on sallittua kunnan omistuksessa ja hallinnassa olevilla alueilla vain edellä mainituissa vaalimainostelineissä.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.4.2024/§ 23 hyväksynyt Lopen kunnan vesilaitoksen yleiset toimitusehdot. Kunnanhallitus merkitsi toimitusehdot tiedokseen ja toimittaa ne edelleen valtuustolle tiedoksi. Vesilaitoksen yleiset toimitusehdot löytyvät Lopen kunnan verkkosivuilta kokousmateriaaleista.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.4.2024/§ 24 päättänyt valita ehdollisena Launosten koulun öljylämmitystapamuutoksen toteuttajaksi elinkaarimallin mukaisesti tuotetulla pellettilämmityksellä ProPellet Oy:n. Kunnanhallitus käsitteli sopimusjaksoa ja esittää edelleen valtuustolle päätettäväksi elinkaarimallilla toteutetun pellettilämmityksen palvelun ostamisen 15 vuoden sopimusajanjaksolla ja tämän mukaisen sopimuskauden n. 1,4 miljoonan euron laskennallisen elinkaarikustannuksen palvelun hankinnan toimittajan kanssa puolin tai toisin varattavalla yhden (1) vuoden irtisanomisajalla. Valtuusto käsittelee esitystä kokouksessaan 27.5.2024.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli  muun muassa vuoden 2023 henkilöstöraporttia, hyvinvointiraporttia  valmiussuunnitelmaa ja vastuunjakosopimusta työllisyysalueen hankinnoista. Lisää Lopen kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla torstaina 2.5.2024.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja