Kunnanhallitus käsitteli hulevesimaksun käyttöönottoa, lausuntoa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksestä sekä vuoden 2024 talousarviota

13.11.2023 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 13.11.2023 käsittelemään muun muassa hulevesimaksun käyttöönottoa, lausuntoa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksestä ja kunnan talousarviota 2024.

Kunnanhallitus käsitteli teknisen lautakunnan esitystä hulevesimaksun käyttöönotosta ja vuosittain perittävästä maksusta. Hulevesimaksua kerätään kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat hulevesiverkon toiminta-alueella. Rakennettujen kiinteistöjen osalta tämä vastaa käytännössä asemakaavoitettua aluetta. Hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta sekä kunnossapidosta syntyviä kuluja. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hulevesimaksu otetaan Lopella käyttöön 1.1.2024. Valtuusto käsittelee asiaa 27.11.2023.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen (Oma Häme) palveluverkkoselvityksen ensimmäinen vaihe on valmistunut. Hyvinvointialue on tehnyt selvitystä syksyn 2023 aikana yhteistyössä valittujen kumppaneiden kanssa, ja sen tuloksia on käsitelty yhdessä kuntien kanssa. Ensimmäisen vaiheen selvitys toimii tausta-aineistona jatkovalmistelulle. Palveluverkkoon liittyvä päätöksenteko tehdään kahdessa vaiheessa. Aluevaltuusto käsittelee palveluverkon määritysperiaatteita joulukuussa 2023. Palveluverkon ja toimipisteiden muutoksia aluevaltuusto käsittelee maaliskuussa 2024. Selvityksellä on kartoitettu hyvinvointialueen palveluverkon nykytilannetta, henkilöstön saatavuutta, toimitilojen kuntoa sekä väestön tulevia palvelutarpeita päätöksenteon pohjaksi. Kanta-Hämeen hyvinvointialue on pyytänyt Lopen kunnan lausuntoa palveluverkkoselvityksestä. Kunnanhallitus käsitteli palveluverkkoselvityksen lausuntopyyntöä ja antoi lausunnon hyvinvointialueelle. Lausunnon voi lukea kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan 15.11.2023.

Lopen kunnan talousarvion 2024 valmistelua on jatkettu kunnanhallituksen aikaisemman käsittelyn pohjalta. Talousarvioon on tehty aikaisemman käsittelyn mukaiset muutokset ja verotulojen sekä valtionosuuksien tietoja on päivitetty. Tehtyjen muutosten jälkeen talousarvio on 1 463 700 euroa alijäämäinen ja investointiesitys on kokonaisuudessaan 1 654 000 euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman hyväksymistä. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy pitkäaikaisten lainojen lainanottovaltuudeksi kunnanhallitukselle enintään 1,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli  mm. vastauksia arviointikertomukseen 2022, tilan vuokraamista Suomen Hoiva ja Asunto Oy:lle ja lausuntoa ehdotuksesta Kiertokapula Oy:n jätetaksoiksi 2024. Lisää Lopen kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 15.11.2023.

 

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja