Kunnanhallitus käsitteli hyvinvointikertomusta ja –suunnitelmaa sekä kunnan brändin kirkastamista ja visuaalisen ilmeen uudistamista

13.2.2023 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 13.2.2023 käsittelemään muun muassa hyvinvointikertomusta ja –suunnitelmaa, sekä Lopen kunnan brändin kirkastamista, visuaalisen ilmeen ja graafisten ohjeiden uudistamista.

Lopen kunnanhallituksen asettama hyvinvointitoimikunta on valmistellut hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman, joka on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma rakentuu kahdesta osasta: loppilaisten hyvinvointiin vaikuttavista taustatekijöistä vuosien 2017-2021 aikana sisältävä hyvinvointikertomuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet vuosille 2023-2025 sisältävä hyvinvointisuunnitelman. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman. Valtuusto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan.

Lopen kunnan visuaalinen ilme kaipaa uudistamista ja kunnalla ei ole selkeää brändiä. Visuaalisen ilmeen uudistamisen ja brändin kirkastamisen tavoitteena on, että Loppi erottuu edukseen ja se sekä tunnetaan että muistetaan nykyistä paremmin. Brändi pohjautuu uuteen strategiaan. Lopen kunta on kilpailuttanut brändin kirkastamisen sekä visuaalisen ilmeen ja graafisen ohjeiden uudistamisen tammikuussa 2023. Kunnanhallitus päätti tehdä hankinnan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta KMG Turku:lta hintaan 23 500 euroa. Kunnanhallitus nimesi brändityöskentelyn työryhmään kunnanjohtajan, viestintäsuunnittelijan ja maankäyttöpäällikön sekä luottamushenkilöistä puheenjohtajistoon kuluvat henkilöt.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Lintuluodon luonnonsuojelulain mukaista rauhoittamista, Lopen kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmaa 2030, Lopen kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita ja ohjetta, sekä maa-alueen vuokraamista aurinkovoimalahankkeelle. Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 15.2.2023.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja