Kunnanhallitus käsitteli mm. metsäpalveluiden kilpailutusta ja Loppi-Röykkä-Loppi-kuljetuspalveluiden kilpailutusta

21.5.2024 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui tiistaina 21.5.2024 käsittelemään muun muassa Lopen kunnan hankkimien metsäpalveluiden kilpailutusta, Loppi-Röykkä-Loppi-kuljetuspalveluiden kilpailutusta ja Lopen Vanhustentalot Oy:n lisärahoitustarvetta.

Lopen kunnan omistuksessa on noin 600 hehtaaria metsämaata, joista suurin osa on talousmetsää. Kunnanhallitus päätti, että Lopen kunnan metsien hoidon kilpailutus käynnistetään ja samalla kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan päättämään kilpailutuksen tarkemmasta sisällöstä ja yksityiskohdista. Lopen seurakunnalle varattiin mahdollisuus lähteä mukaan yhteiseen kilpailutukseen. Sopimuskauden on määrä alkaa vuoden 2025 alusta. Sopimuskauden pituus on vuodet 2025-2029.

Lopen kunta osallistui Uudenmaan ELY-keskuksen toteuttamaan kilpailutukseen hankinnasta Loppi-Röykkä-Loppi arkipäivien joukkoliikenteen vuorojen osalta ajalle 3.6.2024-6.6.2027. Kilpailutus on toteutettu ja sen pohjalta kunnanhallitus päätti, että se ei hyväksy Uudenmaan ELY-keskuksen toteuttaman tarjouskilpailun mukaista tarjousta ja näin ollen Lopen kunta ei osallistu Loppi-Läyliäinen-Vihtijärvi-Röykkä ja Röykkä-Vihtijärvi-Läyliäinen-Loppi-liikenteen hankintaan. Kunnanhallitus totesi, että liikennöintilinjan matkustajamäärä on pieni. Kunnanhallitus totesi, että Lopen kunta etsii ELY-keskuksen kanssa ratkaisua siten, että aamulla ja illalla yksi liikennöintiyhteys olisi mahdollista toteuttaa kyseiselle linjalle.

Lopen Vanhustentalot Oy on Lopen kunnan 100 % omistama tytäryhtiö. Lopen Vanhustentalot Oy:n asuntojen käyttöaste on tällä hetkellä noin 80 %. Käyttöasteen ei ole mahdollista nousta tyhjillään olevien asuntojen kunnon vuoksi. Asunnot kaipaavat remonttia ja pintaremontilla niistä on mahdollista saada vuokrattavaksi soveltuvia. Lopen Vanhustentalot Oy:n kassavarat eivät mahdollista remontin tekemistä. Kunnanhallitus päätti myöntää Lopen Vanhustentalot Oy:lle 50 000 euron tilapäisrahoituksen valtuuston päättämin ehdoin. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lopen kunta takaa Lopen Vanhustentalot Oy:n rahoitusyhtiöltä haettavan lainan.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli lainanottoa vuodelle 2024, lisämäärärahaesitystä vuoden 2024 talousarvioon, loppilaisten rahaston hoitoa vuonna 2023 sekä kunnan kaavoituskatsausta ja kaavoitusohjelmaa 2024. Lisää Lopen kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 22.5.2024.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja