Kunnanhallitus käsitteli mm. puolivuotisraporttia ja määräalan myyntiä Silmänkannon yritysalueelta

4.9.2023 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 4.9.2023 käsittelemään mm. puolivuosiraporttia, määräalan myyntiä ja osallistumista Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyön jatkuvan rahoituksen toimintamalliin.

Kunnan johtoryhmä ja toimialat ovat laatineet puolivuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2023. Lopen kunnan toiminnan ja talouden toteuma on vuoden 2023 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana toteutunut pääasiassa talousarviossa suunnitellun mukaisesti. Henkilöstön sijaistarpeita on muun muassa sairauspoissaolojen vuoksi edelleen ollut alkuvuoden aikana. Lisäksi markkinoiden vaikutukset muun muassa materiaalien ja polttoaineiden hintojen nousuun ja saatavuuteen vaikuttavat koko kunnan ja eritoimialojen talouteen. Lopen kunnan tulos ajalta 1.1.-30.6.2023 on yhteensä n. 1,69 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kunnan talouden kokonaistoteumaan vaikuttavat toimialojen taloudessa tapahtuvat muutokset sekä verotulokehitys, joka näyttää selkeästi arvioitua suuremmalta.

Lopen kunta on neuvotellut Järki-Saneeraus Oy:n hallinnoiman Kiinteistö Oy Lopen Silmänkannon kanssa lisäalueen myynnistä yhtiölle. Lisäalueen määräalan koko on noin 16 770 neliömetriä. Kunnanhallitus hyväksyi kauppakirjaluonnoksen ja hyväksyi sen mukaisen määräalan kiinteistökaupan.

Hämeen liitto on pyytänyt Lopen kunnalta sitovaa ilmoitusta osallistumisesta Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyön jatkuvan rahoituksen toimintamalliin vuodeksi 2024. Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteena on selvittää ja kehittää Kanta-Hämeen liikennejärjestelmänteemoja. Rahoituksen käyttämisestä päätetään tarkemmin vuosittaisessa toimenpideohjelmassa, joka laaditaan yhdessä kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmän kanssa. Kuluvan vuoden 2023 rahoituksella ollaan hankkimassa Kanta-Hämeen pyöräliikenteen tavoiteverkko-selvitystä sekä Kanta-Hämeen logistiikkaselvitystä. Vuoden 2024 rahoitus on alustavasti tarkoitus kohdentaa logistiikan jatkoselvitykseen ja joukkoliikenneteemaan. Lopen kunnan arvioitu rahoitusosuus vuodelle 2024 on 1 381 euroa. Kunnanhallitus päätti, että Lopen kunta osallistuu Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyön jatkuvan rahoituksen toimintamalliin.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan mm. lisämäärärahaesityksiä vuoden 2023 talousarvioon, täydennyksiä luottamushenkilöiden ja henkilöstön merkkipäivien muistaminen ja muu huomioiminen –ohjeeseen, sekä lausuntoa Jokiniemen-Sajaniemenraitin kevyen liikenteen väylän rakentamissuunnittelusta. Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 6.9.2023.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja