Kunnanhallitus käsitteli mm. vuoden 2023 tilinpäätöstä, talouden tasapainottamista ja liputusohjetta

25.3.2024 Päätöksenteko

Lopen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 25.3.2024 käsittelemään muun muassa vuoden 2023 tilinpäätöstä, kunnan talouden tasapainottamista ja ohjausryhmän nimeämistä, sekä kunnan liputusohjetta.

Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöstä. Tilinpäätös on 463 747,18 euroa ylijäämäinen. Kunnanhallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja jätti sen tilintarkastajalle allekirjoitettavaksi ja saatettavaksi tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 27.5.2024.

Lopen kunnan voimassa olevan strategian 2023-2027 yksi strategisista linjauksista on tasapainoinen talous, jonka avulla taataan lakisääteiset palvelut kuntalaisille. Rahoituksen ja kustannusrakenteen muutosten vuoksi suunnitelmavuosien talouden tulos tulee arvioiden mukaan olemaan selkeästi alijäämäinen. Kunnan taloudellinen tilanne edellyttää talouden ja toiminnan tarkastelua, analysointia ja jatkosuunnitelman laatimista. Kunnanhallitus käynnisti selvitystyön, jolla valmistaudutaan  talouden sopeuttamiseen. Kunnanhallitus nimesi suunnitteluhankkeelle kunnanhallituksen ohjausryhmän.

Kunnanhallitus käsitteli Lopen kunnan liputusohjetta. Liputusohjeen tarkoituksena on tarkastella ja määritellä  kunnan noudattamia liputuskäytänteitä ja kehittää kunnan liputuskulttuuria. Liputusohje velvoittaa kunnan organisaatiota, mutta ei koske kuntakonserniin kuuluvia yhteisöjä ja säätiöitä eikä kunnan yhteistyökumppaneita. Kunnanhallitus hyväksyi liputusohjeen ja lähetti sen tiedoksi valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen ja kuntalaisaloitteeseen. Liputusohje tulee voimaan 1.4.2024.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli  Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä valtionosuuden 2023 tarkastamisesta, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän avointa saatavakantaa, Loppi-Röykkä-Loppi-kuljetuspalveluiden kilpailutusta ja europarlamenttivaalien 2024 vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntaa. Lisää Lopen kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 27.3.2024.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja