Kunnanhallitus käsitteli 5.9.2022 muun muassa hyvinvointitoimintojen organisointia

5.9.2022 Päätöksenteko

Lopen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 5.9.2022 käsittelemään muun muassa hyvinvointitoimintojen organisointia valmistelevan työryhmän esitystä, metsäsuunnitelman laatimisen hankintaa ja valokuiturunkoverkon laajennuksen kilpailuttamisen käynnistämistä.

Kunnanhallitus käsitteli Lopen kunnan hyvinvointitoimintojen organisointia valmistelevan työryhmän esitystä hyvinvoinnin edistämisen ja vapaa-aikatoimen tulevaisuutta vuoden 2023 alusta lähtien. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lopen kuntaan perustetaan hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toimiala, jota johtamaan perustetaan uusi hyvinvointi- ja vapaa-aikapäällikön virka. Uuden toimialan kokonaisuuteen tulee esityksen mukaisesti kuulumaan nykyinen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi sekä hyvinvointialueen tehtäviin kuulumattomat, kunnan vastuulle jäävät hyvinvoinnin edistämisen tehtävät. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että uudelle toimialalle perustetaan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta, jonka kooksi määritellään 9 henkilöä. Kunnanhallitus päätti, että uusi organisaatio otetaan huomioon vuoden 2023 talousarvion valmistelussa ja edellä kuvatut muutokset valmistellaan kunnan hallintosääntöön, jonka valtuusto käsittelee myöhemmin. Valtuusto käsittelee kunnanhallituksen esitystä 26.9.2022.

Lopen kunnan talousmetsiä koskevan metsäsuunnitelman laatimisesta vuosille 2023-2032 on pyydetty tarjouksia ajalla 14.6.-21.8.2022. Tarjouksen jätti kolme tarjoajaa. Kunnanhallitus päätti hankkia Lopen kunnan metsäsuunnitelman 2023-2032 laatimistyön Kuumapuu Oy:ltä. Hankinnan perusteena on edullisin hinta.

Lopen kunta on hankkinut kuntalaisten tietoliikenneyhteyksien parantamista varten kunnalle omia valokuituja taajamien välille (runkolinjat). Kunta ei toteuta valokuidun kuluttajayhteyksiä, vaan tarjoaa omistamaansa runkoverkkoa eri toimijoiden käyttöön. Lopen kunnan omistamat runkoverkot ovat samoilla ehdoilla kaikkien niitä mahdollisesti hyödyntävien toimijoiden käytössä. Tietoliikenneyhteyksien edellytysten parantamiseksi on tehty suunnitelma valokuidun runkoverkon laajentamisesta Lopen kirkonkylällä. Runkoverkon laajennuksen toteutus on tarkoitus kilpailuttaa Cloudia –hankintapalvelun kautta syyskuussa 2022. Kunnanhallitus päätti, että valokuiturunkoverkon vuoden 2022 laajennus kilpailutetaan kunnanhallituksen kokousaineiston liitteessä esitetyssä laajuudessa.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli muun muassa Silmänkannon asemakaavamuutosta, Kiertokapula Oy:n osakassopimuksen päivityksen työryhmän edustajan ja nimitysvaliokunnan edustajan valintaa sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmisteluun liittyvän henkilö- ja palvelussuhdetietojen toimittamista hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön osalta. Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 7.9.2022.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja