Kunnanhallitus käsitteli nuorisovaltuuston valintaa, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, presidentinvaalien ulkomainontaa sekä vastauksia valtuustoaloitteisiin

11.12.2023 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 11.12.2023 vuoden viimeiseen kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa nuorisovaltuuston valintaa vuosiksi 2024-2025, kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa vuosille 2024-2026, presidentinvaalien 2024 ulkomainontaa sekä vastauksia valtuustoaloitteisiin.

Kunnanhallitus asetti nuorisovaltuuston vuosiksi 2024-2025 ja hyväksyi nuorisovaltuuston jäseniksi seuraavat henkilöt: Liikala Ella, Marjanen Tuukka, Mikkola Ada, Pakarinen Salma, Porkka Helmi, Riikonen Miko, Schildt Samuel ja Vienonen Samu. Nuorisovaltuustolla on läsnäolo- ja puheoikeus sekä aloiteoikeus valtuuston kokouksissa ja oma edustajansa kaikissa lautakunnissa.

Kunnanhallitus hyväksyi Lopen kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2024-2026. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää ohjeistuksen ja periaatteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi kunnan luottamushenkilöhallinnossa, palvelutuotannossa sekä työnantajatoiminnassa. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelma on kunnan verkkosivuilla kokousaineiston liitteenä.

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan vuoden 2024 tammikuussa. Varsinainen vaalipäivä ensimmäisessä vaalissa on sunnuntai 28.1.2024. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.-23.1.2024 ja ulkomailla 17.-20.1.2024. Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024 ja ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 31.1.-6.2.2024 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2024. Kunnanhallitus päätti, että presidentinvaalin 2024 vaalimainonta Lopen kunnassa saa alkaa keskiviikkona 10.1.2024. Tekninen toimi sijoittaa vaalimainokset kirkonkylään, Launosiin, Läyliäisiin ja Topenolle. Vaalimainonta on sallittua kunnan omistuksessa ja hallinnassa olevilla alueilla vain edellä mainituissa vaalimainostelineissä.

Kunnanhallitus käsitteli vastauksia valtuustoaloitteisiin liputuksesta muulla kuin Suomen lipulla, kevyen liikenteen väylän rakentaminen Launosiin välille Raidemaantie – Kantatie 54, jalankulkuturvallisuuden parantaminen Launosissa sekä vauvaperheiden muistaminen. Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kuntalaisaloitetta sateenkaariliputuksesta Lopella. Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan mm. kunnan metsäsuunnitelman laatimista vuosille 2023-2033, talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjetta, kunnan talouden ja toiminnan vuosikelloa 2024 sekä tietoliikennepalvelujen kilpailutusta ja palvelusopimusta.

Lisää Lopen kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 13.12.2023.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja