Kunnanhallitus käsitteli osallisuusohjelman luonnosta sekä omakoti- ja pientalotonttien haku- ja luovutusperiaatteita

15.1.2024 Päätöksenteko

Lopen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 15.1.2024 vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa kunnan osallisuusohjelman luonnosta sekä omakoti- ja pientalotonttien yleisiä haku- ja luovutusperiaatteita.

Kunnanhallitus käsitteli Lopen kunnan osallisuusohjelman luonnosta sekä eri toimielinten ja vaikuttamiselinten lausuntoja. Osallisuusohjelman avulla luodaan yhtenäinen käsite osallisuudelle. Osallisuus on mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä. Osallisuusohjelma tuo esille nykyiset osallisuuden muodot sekä nostaa esille kehityskohteita. Osallisuusohjelman tarkoituksena on johtaa Lopen kunnan osallisuustyötä. Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Lopen osallisuusohjelman, joka tulee voimaan 1.3.2024. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 26.2.2024. Osallisuusohjelman luonnos löytyy kunnan verkkosivuilta kokouksen esityslistan liitteestä.

Lopen kunnan aikaisemmat tontinluovutusperiaatteet ovat vuodelta 2009. Kunnan maankäyttö on laatinut uudet omakoti- ja pientalotonttien yleiset haku- ja luovutusperiaatteet, jotka ovat voimassa 1.2.2024 alkaen. Periaatteet pohjautuvat Suomen Kuntaliiton suosituksiin ja muiden kuntien esimerkkeihin. Uusissa periaatteissa on otettu huomioon sähköinen kiinteistönluovutus ja kunnan tuleva sähköinen arkistointi. Kunnanhallitus hyväksyi uudet omakoti- ja pientalotonttien yleiset haku- ja luovutusperiaatteet. Periaatteet löytyvät kunnan verkkosivuilta kokouksen esityslistan liitteestä.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli mm. määräalan myyntiä ja rakentamattoman tontin takaisinostoa. Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 17.1.2024.

 

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja