Kunnanhallitus käsitteli talouden sopeuttamisen selvitystyötä, yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä ja YritysVoimala Oy:n toiminnan päättämistä

10.6.2024 Päätöksenteko

kunnanhallitus kokoontui maanantaina 10.6.2024 käsittelemään muun muassa Lopen kunnan talouden sopeuttamisen selvitystyön tilannetta, yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä ja YritysVoimala Oy:n toiminnan päättämistä.

Kunnanhallitus on käynnistänyt 25.3.2024 (§ 54) selvitystyön, jolla valmistaudutaan Lopen kunnan talouden sopeuttamiseen. Kunnanhallituksen nimeämä talouden tasapainottamistyön ohjausryhmä esitteli selvitystyön tilannetta. Selvitystyön loppuraportti tullaan käsittelemään syksyn kokouksissa.

Talouden tasapainottamisen selvitystyön edetessä on tarpeen käsitellä muutoksia myös yhteistoimintalain mukaisissa neuvotteluissa, koska tulevilla päätöksillä voi olla henkilöstövaikutuksia, jotka edellyttävät neuvottelujen käymistä. Kunnanhallitus päätti käynnistää koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, koska sopeuttamistarvetta 2,5-3,0 miljoonaa euroa ei voida saavuttaa ilman laajoja koko organisaatioon ja henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. Kunnanhallitus nimesi yhteistoimintaneuvotteluihin työnantajan edustajiksi kunnanjohtajan ja henkilöstöpäällikön, sekä valtuutti kunnanjohtajan antamaan neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi. Lopullinen neuvottelutulos tuodaan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

YritysVoimala Oy on Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkien ja Hausjärven ja Lopen kuntien vuonna 2009 perustama osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala on yritysten perusneuvonta ja talousalueen elinkeinoelämän aktiivinen kehittäminen. Vuoden 2025 alussa julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille ja tällä on vaikutusta YritysVoimala Oy:n tarjoamaan yritysten perusneuvontaan. Yhtiön omistajakuntien käymien keskustelujen pohjalta on tultu johtopäätökseen, että yritysten perusneuvonta toteutetaan jatkossa kuntien omana toimintana. Näin ollen YritysVoimala Oy ei ole enää tarkoituksenmukainen ja sen toiminta kannattaa päättää. Kunnanhallitus päätti YritysVoimala Oy:n toiminnan päättämisestä osakeyhtiömuodossa. Kunnanhallitus myös päätti käynnistää toiminnan päättämiseen liittymät valmistelevat toimet, jossa yhtiö osakassopimuksen mukaisesti lunastaa Lopen kunnan omistamat yhtiön osakkeet.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin talous-, hallinto- ja henkilöstöjohdon virkatehtävien uudelleenjärjestelemistä, täyttölupaohjeen hyväksymistä, Lopen kunnan talousarvion 2025 valmisteluperusteet ja raamin sekä Lopen kunnan laajakaistasaatavuuden parantamiseen liittyvien teiden alitusten urakkatarjouksia. Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 12.6.2024.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja