Kunnanhallitus käsitteli TE25-uudistukseen liittyvän työllisyysalueen vastuukuntasopimusta

18.9.2023 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen maanantaina 18.9.2023 käsittelemään TE25-uudistukseen liittyvän työllisyysalueen vastuukuntasopimusta ja siihen liittyvien muiden asiakirjojen hyväksymistä.

Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä 380/2023 muuttaa julkisten työvoimapalveluiden järjestämisen vastuun kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen. Riihimäen kaupunki sekä Janakkalan, Hausjärven ja Lopen kunnat ovat päättäneet valmistella yhteisen työvoima-alueen muodostamista. Lopen kunnanhallitus käsitteli kokouksessa Riihimäen kaupungin sekä Janakkalan, Hausjärven ja Lopen kuntien muodostaman työllisyysalueen vastuukuntasopimuksen ja siihen liittyvien muiden asiakirjojen hyväksymistä. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy työllisyysalueen vastuukuntasopimuksen, järjestämissuunnitelman työvoimapalvelujen järjestämiseksi ja ilmoituksen toimitilojen vuokrasopimusten vastaanottamisesta työllisyysalueelta.

Kunnanhallituksen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 20.9.2023.

 

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja