Kunnanhallitus käsitteli terveyskeskuksen kuntayhtymän purkusopimusta, vuoden 2022 tilinpäätöstä ja Lintuluodon rauhoittamista

27.3.2023 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 27.3.2023  käsittelemään muun muassa Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän purkusopimusta, tilinpäätöstä 2022 sekä Lintuluodon luonnonsuojelulain mukaista rauhoittamista.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä vapaaehtoisena kuntayhtymänä ei sellaisenaan siirtynyt Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle, vaikka sen toiminta, henkilökunta, sopimukset ja irtaimisto siirtyivät (voimaanpanolain 18 § ja 22-26 §:t). Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat antaneet omistajaohjauksen Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymälle purkamistoimenpiteiden käynnistämisestä. Kuntayhtymän purkusopimuksella sovitaan loppuselvityksen ja purkautumisen jälkeisistä järjestelyistä ja niiden vastuista. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän purkusopimuksen liitteineen, valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään Lopen kunnalle tulevien omaisuuserien lunastamisesta ja hyväksyy loppuselvityksen ja purkamisen jälkeisten järjestelyjen toimenpiteet. Valtuusto käsittelee asiaa ylimääräisessä kokouksessaan 12.4.2023.

Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2022 tilinpäätöstä. Tilikauden tulos muodostui 115 308 euroa ylijäämäiseksi. Olennaisilta osin ylimääräisen tuloksen muodostumiseen vaikutti kunnan verotulojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisvero, kiinteistövero ja yhteisövero kasvoivat yhteensä 5,06 %.  Kunnanhallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen, jätti sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja saattoi sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 29.5.2023.

Lopen ympäristötoimessa on valmisteltu luonnonsuojelulain 24 §:n mukaista rauhoitusta Lopen Sajaniemen kylässä sijaitsevalle lintuluodolle. Suojeltava alue on puuton luoto, jonka pinta-ala on noin 0,7 aaria. Kunnanhallitus esittää valtuustolle luonnonsuojelulain (1096/1996) 24 §:n mukaisen rauhoituksen hakemista Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Sajaniemen kylässä sijaitsevalle Piimäkallion luodolle.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan mm. Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä, liikuntahallin kokoon käännettävän katsomon lisätyötarjousta ja sähköisen kiinteistövaihdannan käyttöönottoa. Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 29.3.2023.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja