Kunnanhallitus käsitteli uutta strategiaa, hyvinvointialueelle siirrettävän henkilöstön siirtosopimusta ja vuoden 2023 talousarviota

14.11.2022 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 14.11.2022 käsittelemään muun muassa Lopen kunnan uutta strategiaa, hyvinvointialueelle siirrettävän henkilöstön siirtosopimusta ja Lopen kunnan talousarviota vuodelle 2023.

Lopen kunnan uuden strategian valmistelu käynnistyi vuoden 2022 alussa. Strategian valmistelussa tavoitteena on ollut vastata muuttuvan kuntasektorin tulevaisuuteen kunnan tarpeiden mukaisesti. Uusi strategia 2023-2027 on syntynyt yhteisten kohtaamisten ja keskustelujen kautta kuntalaisten, kunnan työntekijöiden, päättäjien, yrittäjien, vapaa-ajan asukkaiden, koululaisten, yhdistysten ja seurojen kanssa. Kunnanhallitus käsitteli uuden strategian luonnosta ja esittää valtuustolle strategiaa hyväksyttäväksi. Valtuusto käsittelee uutta strategiaa 28.11.2022.

Voimaanpanolain (616/2021) 10 §:n 2 mom:n 1 kohdan mukaan väliaikaisen toimielimen tehtävänä on selvittää hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset mm. henkilöstön siirtosopimuksiksi. Siirtosopimusmallia on valmisteltu yhdessä muiden hyvinvointialueiden kanssa ja Kanta-Hämeen aluevaltuusto on hyväksynyt sen kokouksessaan 29.3.2022 (§34). Tarkoitus on, että hyvinvointialue solmii saman sisältöiset siirtosopimukset kaikkien henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden kanssa. Siirtosopimus on käsitelty Lopen kunnan henkilöstön edustajien kanssa liikkeen luovutusta koskevan yhteistoimintamenettelyn yhteydessä 12.10.2022. Lopen kunnanhallitus hyväksyi siirtosopimuksen.

Kunnanhallitus käsitteli sivistyslautakunnan esitystä ikäluokkien pienentymiseen varautumisen suunnittelutyön ohjausryhmän esityksen pohjalta.  Kunnanhallitus totesi, että Pilpalan koulun opetustoiminnan jatkaminen 1.8.2023 alkaen on käsitelty erillisenä asiana sivistyslautakunnassa 27.10.2022 ja käsittelyä jatketaan sivistyslautakunnassa. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kormun, Joentaan ja Länsi-Lopen koulujen osalta tarkastellaan tulevina vuosina oppilasennuste ja kiinteistöjen kunto. Tällä hetkellä tilastot näyttävät siltä, että muut mahdolliset kouluverkkomuutokset olisivat perusteltuja aikaisintaan 1.8.2026 alkaen.

Kunnanhallitus jatkoi tässä kokouksessa vuoden 2023 talousarvion käsittelyä. Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman sekä esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy pitkäaikaisten lainojen lainanottovaltuudeksi kunnanhallitukselle enintään 3 000 000 euroa vuonna 2023. Valtuusto käsittelee talousarviota kokouksessaan 28.11.2022.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli muun muassa lisämäärärahaesityksiä vuoden 2022 talousarvion osalta, ympäristöterveysjaoston jäsenen ja varajäsenen valintaa, vastauksia arviointikertomukseen 2021, lausuntoa esityksestä Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaksi 1.1.2023 alkaen ja vastausta valtuustoaloitteeseen toimenpiteistä energiakriisin vaikutusten minimoimiseksi. Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 16.11.2022.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja