Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2024 veroprosentteja ja talousarviota sekä päätti osallistuvan budjetoinnin kohteesta

23.10.2023 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 23.10.2023 käsittelemään muun muassa tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja, osallistuvaa budjetointia vuodelle 2024, presidentinvaalien toimittamista sekä vuoden 2024  talousarvion valmistelua.

Kunnanhallitus käsitteli tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2024. Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti tuloveroprosentti tulee jatkossa ilmoittaa 0,10 % tarkkuudella. Lopen tuloveroprosentti on kuluvana vuonna 8,86 % ja kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2024 tuloveroprosentiksi päätetään 8,90 %. Kiinteistöveroprosenttien osalta kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöverot pidetään vuonna 2024 vuoden 2023 tasolla, ollen kiinteistöverojen vaihteluvälin alimmat prosentit. Huomioitavaa on, että Suomen hallituksen ohjelman mukaan yleisen maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen, tulee korotus toteuttaa myös Lopella. Valtuusto käsittelee tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja kokouksessaan 6.11.2023.

Osallistuvan budjetoinnin 2024 määrärahojen kohdentamisesta on toteutettu kuntalaisille ehdotusvaihe 4.-18.9.2023. Ehdotuksia jätettiin yhteensä 57, joista valmistelutyöryhmä valitsi 35 toteuttamiskelpoista ehdotusta äänestystä varten. Ehdotuksia sai äänestää 25.9.-9.10.2023 välisenä aikana. Eniten kannatusta sai kaksi ehdotusta tasaäänin: Avantouintipaikan rakentaminen, tai muulla tavalla toteuttaminen Loppijärvelle tai Ojajärvelle sekä Kuntoportaat Läyliäisiin. Kunnanhallitus totesi, että avantouintipaikka on toteutumassa yksityisen toimijan kautta Loppijärvelle. Kunnanhallitus päätti, että osallistuvan budjetoinnin rahoituksella toteutetaan kuntoportaat Läyliäisiin.

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.-23.1.2024 ja ulkomailla 17.-20.1.2024. Kunnanhallitus päätti, että presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestyspaikka Lopen kunnassa on Lopen kirjasto. Lisäksi toteutetaan liikkuva ennakkoäänestyspaikka siten, että Lopen kunnan kirjastoautossa on mahdollista äänestää sen kulkureiteillä eri puolilla kuntaa myöhemmin sovittavan ja toteuttavan aikataulun mukaan. Presidentinvaalin 2024 vaalipäivän äänestyspaikat ovat äänestysalueittain Lopen kirjasto, Läyliäisten koulu, Topenon seurantalo ja Launosten koulu. Lisäksi kunnanhallitus valitsi presidentinvaalien vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan.

Kunnanhallitus käsitteli talousarvion 2024 valmistelutilannetta ja antoi ohjeita talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen jatkovalmistelulle. Lautakunnissa tehtyjen tarkennusten pohjalta talousarvioluonnos vuodelle 2024 on 1 625 500 euroa alijäämäinen. Investointisuunnitelman kokonaisuus on tässä vaiheessa n. 1,45 miljoonaa euroa. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 2024 seuraavan kerran kokouksessaan 13.11.2023.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan mm. neljännesvuosikatsausta 1.1.-30.9.2023, teknisen toimialan sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtäväalueiden talousarviomuutoksia vuodelle 2023,  hulevesimaksua 1.1.2024, Jylhäkumpu II yritystonttien hinnoittelua, metsänmyyntejä, kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2024, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän tilinpäätöstä ja toimintakertomusta 2023 sekä loppuselvitystä. Lisää Lopen kunnan valtuuston käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 25.10.2023.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja