Kunnanhallitus kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen 12.12.2022

12.12.2022 Päätöksenteko

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 12.12.2022 vuoden viimeiseen kokoukseensa käsittelemään muun muassa eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkoja, vaalipäivän äänestyspaikkoja ja ulkomainontaa, Lopen kunnan talouden ja toiminnan vuosikelloa vuodelle 2023 ja vastauksia valtuustoaloitteisiin.

Kunnanhallitus päätti, että eduskuntavaalien 2023 ennakkoäänestyspaikka Lopen kunnassa on kunnantalon pääsisäänkäynti / aulatila. Ennakkoäänestys toteutetaan 22.3.-28.3.2023. Lisäksi toteutetaan liikkuva ennakkoäänestyspaikka siten, että Lopen kunnan kirjastoautossa on mahdollista äänestää sen kulkureiteillä eri puolilla kuntaa myöhemmin sovittavan ja tiedotettavan aikataulun mukaan. Eduskuntavaalien 2023 vaalipäivän äänestyspaikat ovat äänestysalueittain Lopen kunnantalon pääsisäänkäynti / aulatila, Läyliäisten koulu, Topenon seurantalo ja Launosten koulu. Eduskuntavaalien 2023 vaalimainonta Lopen kunnassa saa alkaa keskiviikkona 15.3.2023. Lisäksi kunnanhallitus valitsi eduskuntavaalien vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan.

Kunnanhallitus hyväksyi Lopen kunnan talouden ja toiminnan vuosikellon vuodelle 2023. Vuosikello julkaistaan Lopen kunnan verkkosivuilla ja kunnanhallituksen kokouksen esityslistan sekä pöytäkirjan liitteenä.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.11.2022 (§ 66) loppilaisten rahaston perustamisen ja rahaston säännöt. Kunnanhallitus nimesi loppilaisten rahaston sääntöjen mukaisesti rahastolle kolmihenkisen jaoston ajalle 1.1.-31.5.2023. Jaoston jäseniksi valittiin Timo Heinonen (puheenjohtaja), Kaisa Ketonen ja Suvi Louhelainen.

Kunnanhallitus käsitteli valtuustoaloitteita Lopesta Suomen liikkuvin kunta, vapaakorteista konsertteihin, teatterinäytöksiin ja urheilutapahtumiin, Kyyniönlahden lähiliikunta- ja luontoalueen kehittämiseen ja toimenpiteistä energiakriisin vaikutusten minimoimiseksi. Valtuusto käsittelee valtuustoaloitteiden vastauksia seuraavassa kokouksessaan 23.1.2023.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan UNICEF Lapsiystävällinen kunta –mallin lapsen etu ja lapsivaikutusten arviointia, talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjetta,  osallistuvan budjetoinnin 2022 Launosten frisbeegolfradan sijoittamista ja puitesopimusta kunnan hyvinvointialueelle tuottamista palveluista. Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 14.12.2022.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja