Launonen-Kormu kehittämissuunnitelma on valmistunut

13.2.2024

Launonen-Kormu kehittämissuunnitelman raportti on valmistunut. Kehittämissuunnitelmaa ja sen toimenpide-ehdotuksia esitellään torstaina 15.2.2024 klo 18 järjestettävässä tilaisuudessa Ravintola Wanhassa Seuralassa (Jurvantie 1). Paikalla ovat kehittämissuunnitelman laatineen Ramboll Oy:n asiantuntijat ja hanketta ohjanneet kunnan edustajat tekninen johtaja Tapio Jokela ja maankäyttöpäällikkö Werner Franzén. Illan avaa valtuuston puheenjohtaja Suvi Louhelainen.

Kehittämissuunnitelmassa Launosten ja Kormun kyliä on tarkasteltu mm. kaavoituksen ja yhdyskuntarakenteen, liikenteen, maiseman ja luonnon sekä elinvoiman ja palveluiden näkökulmista. Launonen-Kormun kehittämissuunnitelma käynnistyi viime syksynä kylien asukkaille ja yrityksille suunnatulla kyselyllä ja kyläilloilla. Lisäksi suunnitelmaan on ottanut kantaa valtuusto omassa työpajassaan.

Nykytilan selvitys ja taajamaympäristön kehittämissuunnitelma pohjautuu tarpeeseen kehittää Launosten-Kormun taajama- ja kyläalueita vetovoimaisina asumisen alueena. Taajamien ja kylien elinvoimaisuus on yksi Lopen kunnan strategian painopisteistä.

Kevään 2024 aikana aloitetaan Läyliäisten kehittämissuunnitelman laadintaa. Tavoitteena on myös saada tämän vuoden aikana toteutettua kirkonkylän kehittämissuunnitelma.

Tutustu kehittämissuunnitelmaan

Werner Franzén

maankäyttöpäällikkö

Parhaiten tavoittaa sähköpostilla. Mikäli haluat tavata, sovi etukäteen tapaamisaika soittamalla tai viestillä.

Tapio Jokela

tekninen johtaja