Launosten tekonurmikentän ja kirkonkylän yleisurheilukentän vuorot kesäkaudelle

3.2.2023 Ulkoliikuntapaikat

Liikuntapalvelut pyytää vuorotoiveita Launosten tekonurmikentälle ja kirkonkylän yleisurheilukentälle kesäkaudelle 2023.

Liikuntapalvelut tekee käyttäjille toiveiden mukaan ehdotuksen vuorovarauksista. Vuorot on tarkoitus sopia maaliskuun puoliväliin mennessä ja vuorot pyritään aloittamaan lumien sulamisen jälkeen huhtikuussa. Myös vuorojen jaon jälkeen on mahdollista kysyä vapaita vuoroja.

Ilmoita vuorotoiveessasi

  • Mikä kenttä on kyseessä (tekonurmi vai yleisurheilukenttä).
  • Viikonpäivä ja kellonaika sekä mille ajalle varaustoive on.
  • Tekonurmikenttää koskevissa toiveissa tulee ilmetä lisäksi, onko toiveena koko kenttä vai puolikas kenttä.
  • Voit esittää ensisijaisen varaustoiveen ja toissijaisen varaustoiveen.
  • Ulkopaikkakuntalaiset hakijat ilmoittavat mikäli kenttävuoroilla on mukana loppilaisia henkilöitä.  Ilmoita myös henkilömäärä.

Loppilaisille kentän käyttö on maksutonta, ulkopaikkakuntalaisille maksullista.

Varausten jakoperusteet

1. Kunnan oma käyttö (koulut, liikuntapalvelut, Lopen opisto ym.)
2. Loppilaiset liikuntayhdistykset. Ensisijaisesti huomioidaan alle 18-vuotiaiden ryhmät ja sen jälkeen aikuiset.
3. Yksityiset loppilaiset ryhmät ja henkilöt
4. Ulkopaikkakuntalaiset

Lähetä vuorotoiveesi sähköpostitse 28.2.2023 mennessä Miralle.