Lopella halutaan edistää Loppijärven lintujen pesimärauhaa

3.2.2023 Ympäristönsuojelu

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti torstain 2.2.2023 kokouksessa esittää Loppijärvellä sijaitsevan lintuluodon luonnonsuojelulain 24 §:n mukaista rauhoitusta kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Luodon rauhoituksen valmistelu on aloitettu useiden yhteydenottojen perusteella, joissa kansalaiset ovat olleet huolissaan luodon lintujen pesimärauhasta.

Luoto on merkittävä pesimäpaikka vaarantuneeksi luokitellulle rauhoitetulle naurulokille sekä rauhoitetulle kalatiiralle, joka on lintudirektiivin liitteen 1 laji. Asiantuntija-arvion mukaan Sajaniemen luodon kaltaiset paikat ovat ylipäätään lähes ainoita mahdollisia paikkoja, missä tiirat voivat pesiä menestyksellisesti. Eristyneisyys mannerrantaan nähden suojaa lintujen pesintää pedoilta, erityisesti haitalliselta vieraslajilta minkiltä.

Kunta omistaa luodon alueen. Matala, noin 0,7 aarin kokoinen, kallioluoto on puuton ja lähes kokonaan avokalliota. Luoto sijaitsee noin 240 metrin etäisyydellä Sajaniemen uimarannasta.

Sonja Lahtinen

Ympäristöpäällikkö

Lue myös