Lopella lapset viihtyvät hyvin koulussa

17.3.2023

Lopella 90 prosenttia oppilaista viihtyy hyvin koulussa ja 89 prosentilla lapsista on koulussa ystäviä. Lisäksi lähes 93 prosenttia huoltajista kertoo tavoittavansa opettajat tarvittaessa. Tiedot käyvät ilmi Lopen kunnan ensimmäisestä perusopetuksen huoltajille tehdystä huoltajakyselystä.

Tammikuussa toteutettuun Wilma-järjestelmän kautta jaettuun sähköiseen kyselyyn vastasi Lopella 165 huoltajaa. Oppilaita perusopetuksessa piirissä on 860.

”Kysely antaa hyvän lähtökohdan kehittää perusopetusta pitkäjänteisesti. Kysely toteutetaan jatkossa joka toinen vuosi”, sivistysjohtaja Anne Haakana sanoo.

Huoltajien mielestä Lopen perusopetuksessa lapsi saa riittävästi tukea (82 prosenttia), opettajat ja ohjaajat välittävät ja huolehtivat (78 prosenttia), kodin ja koulun välinen yhteistyö on hyvää (78 prosenttia) ja koulumatkat ovat turvallisia (75 prosenttia). Lisäksi Lopella huoltajat olivat vertailukuntia tyytyväisempiä opetusryhmien kokoon, kouluruokailuun, koulujen piha-alueisiin ja koulujen tiloihin. Kehitettävää huoltajat löysivät koulujen kerhotoiminnasta, oppituntien työrauhasta ja tiedottamisesta.

Lopen kunnan sivistyslautakunta tutustui kyselyn tuloksiin kokouksessaan 15. maaliskuuta. Koulut ovat saaneet käyttöönsä huoltajakyselyjen koulukohtaiset tulokset, joiden avulla koulut voivat kehittää omaa toimintaansa.

Anne Haakana

sivistysjohtaja