Lopella luodaan suuntaviivat kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiselle

28.2.2023

Lopen kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma on kunnan ensimmäinen aktiivista ja kestävää liikkumista edistävä strategia. Ohjelman tavoitteena on luoda suuntaviivat kävelyn ja pyöräliikenteen systemaattiselle ja pitkäjänteiselle edistämistyölle Lopella. Ohjelman laatiminen alkoi maaliskuussa 2022, ja valmis ohjelma hyväksyttiin Lopen kunnanvaltuustossa 27.2.2023

Ohjelma pitää sisällään kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiselle asetetut tavoitteet, jotka muodostettiin yhteisesti kunnan eri hallintokuntien edustajien kesken. Lisäksi työssä määritettiin kunnan pyöräliikenteen tavoiteverkko, joka mahdollistaa pyöräliikenteen infrastruktuurin pitkäjänteisen kehittämisen ja tulevien vuosien investointien ja parannustoimenpiteiden kohdistumisen pyöräliikenteen kannalta tärkeimmille reiteille.

Ohjelma sisältää yhteensä 11 toimenpidekokonaisuutta, jotka kohdistuvat infrastruktuurin parantamiseen, asenteisiin ja liikkumistottumuksiin, pyörämatkailun kehittämiseen sekä kävelyn ja pyöräliikenteen rahoituksen ja resurssien varmistamiseen. Määritettyjen toimenpiteiden avulla pyritään lisäämään omin lihasvoimin tapahtuvan liikkumisen turvallisuutta ja houkuttelevuutta kaikenikäisten loppilaisten keskuudessa. Toimenpidekokonaisuuksien muodostamisessa hyödynnettiin keväällä 2022 toteutetun asukaskyselyn vastauksista tunnistettuja kävely- ja pyörätieverkon parannustarpeita ja muita kehitysehdotuksia.

Hanke on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta vuodelle 2022. Lopen kunta toteutti hankkeen yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa.

Tapio Jokela

tekninen johtaja