Lopelle suunnitellaan aurinkovoimaloita – kunnanjohtaja näkee niissä merkittävää hyötyä

11.1.2024

Länsi-Lopelle Vojakkalaan Lakeasuo/Turistonsuo/Siilinsuo alueille ja itäiselle Lopelle Kormuun Makkarahuhdansuolle suunnitellaan kahden aurinkovoimalan rakentamista. Suomalainen aurinkovoiman kehittäjä Forus Oy ja tanskalainen rakennuttajakumppani Better Energy ovat hankkeiden taustalla, ja niiden tavoitteena on käynnistää viranomaisprosessit tänä vuonna.

Aurinkovoimalat tuottaisivat Lopelle kiinteistöveroja, jotka kunnanjohtaja Mikko Salmelan mukaan voivat tuoda vuosittain satojatuhansia euroja ja yli 20 miljoonaa euroa koko 30 vuoden sopimusajan aikana. Mahdollisilla kiinteistöveroilla tuotetaan palveluja kuntalaisille ja ylläpidetään esimerkiksi palveluverkkoa. Salmela näkee aurinkovoimalahankkeet kuntastrategian mukaisina, pyrkien edistämään hiilineutraaliustavoitteita.

Kunnanjohtaja korostaa aurinkovoimaloiden tuovan elinvoimaa Lopen alueelle, houkutellen teollisuutta ja yrityksiä investoimaan kuntaan. Lisäksi aurinkovoimaloiden rakentaminen tuo tuloja esimerkiksi rakennusluvista.

Salmela uskoo, että aurinkovoimaloilla on positiivisia vaikutuksia myös imagollisesti, kun Lopen alueella mahdollistetaan uusiutuvan energian hankkeita. Hän näkee aurinkovoimalat merkittävinä paitsi kiinteistöverotulojen tuottajina myös keinona lisätä Suomen energiaomavaraisuutta nykyisessä maailmantilanteessa.

Aurinkovoimaloiden avulla Loppi edistää fossiilisista polttoaineista luopumista ja siten vähentää ilmastopäästöjä. Ympäristöpäällikkö Sonja Lahtinen huomauttaa, että aurinkovoimasta ei synny suoria päästöjä maahan, vesistöihin tai ilmaan.

Lisätietoja hankkeista ja niiden aikatauluista voi tarkastella Forus Oy:n verkkosivuilta. Lisäksi lisätietoja voi tiedustella projektipäällikkö Christian Kumpulalta p. 050 3066053.

Lakeasuo-hanke

Makkarahuhdasuo-hanke