Lopen kunnan valtuuston päätöksiä 26.2.2024

26.2.2024 Päätöksenteko

Lopen kunnan valtuusto kokoontui maanantaina 26.2.2024 käsittelemään muun muassa Lopen kunnan osallisuusohjelmaa ja kunnan hallintosäännön päivitystä.

Valtuusto hyväksyi Lopen kunnan osallisuusohjelman. Osallisuusohjelman avulla luodaan yhtenäinen käsite osallisuudelle. Osallisuus on mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä. Osallisuusohjelma tuo esille nykyiset osallisuuden muodot sekä nostaa esille kehityskohteita. Osallisuusohjelman tarkoituksena on johtaa Lopen kunnan osallisuustyötä. Osallisuusohjelma löytyy kunnan verkkosivuilta kokousmateriaaleista.

Valtuusto käsitteli Lopen kunnan päivitettyä hallintosääntöä. Hallintosääntöön on tehty tarkennuksia mm. kunnanhallituksen ja lautakuntien tehtäviin ja toimivaltaan, sekä viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan. Hallintosäännössä on tarkennettu nuorisovaltuuston valintamenettelyä, nimenkirjoitusoikeuksia ja lisätty poikkeus- ja häiriötilanteiden johtamiseen ja palveluiden tuottamiseen liittyvät valtuudet. Valtuusto hyväksyi hallintosääntöön esitetyt muutokset ja päivitetty hallintosääntö astuu voimaan 1.3.2024. Päivitetty hallintosääntö löytyy kunnan verkkosivuilta kokousmateriaaleista.

Lisäksi valtuusto käsitteli kokouksessaan mm. sidonnaisuusilmoituksia, Läyliäisten osakeyhtiömuotoiseen rakentamiseen tarkoitettujen tonttien hinnoittelua, valintaa nuorisovaltuustoksi vuosille 2024-2025, sekä valtuusto- ja kuntalaisaloitteita. Lisää Lopen kunnan valtuuston käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 28.2.2024.

Lisätietoja antaa

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja