Lopen kunnan vuoden 2023 tilinpäätös ylijäämäinen

26.3.2024 Päätöksenteko

Lopen kunnan vuoden 2023 tilinpäätös on 463 747 euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2023 tulos toteutui budjetoitua paremmin. Ylijäämäiseen tulokseen vaikuttaa merkittävästi arvioitua paremmin toteutuneet verotulot. ”Lopen kunnan taloutta on pitkään hoidettu vastuullisesti. Velkaantumisasteemme on hyvin maltillinen ja suuret investoinnit on hoidettu ajallaan. Talouteen liittyvän epävarmuuden keskellä talouden tasapainoon keskityttiin tilinpäätösvuonna vielä normaaliakin tarkemmin. Lopulta vuodesta 2023 tuli Lopelle hyvä niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin.” –  toteaa kunnanjohtaja Mikko Salmela.

Kunnan talouteen vaikutti vuoden 2023 aikana yleinen talouskehityksen epävakaus ja kustannusten nousu muun muassa materiaalien, kuljetuskustannusten, energian ja polttoaineiden osalta sekä lainojen korkokulujen nousu. Vuoden 2023 alussa toteutettu hyvinvointialueuudistus vaikutti kunnan rahoitukseen ja kustannusrakenteeseen. Vuonna 2023 toimintamenojen toteuma oli noin 26,3 miljoonaa euroa ja toimintamenot pienenivät 53,22 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuottojen toteuma oli vuonna 2023 yhteensä noin 5,1 miljoonaa euroa ja toimintatuotot pienenivät 17,1 % edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2023 verotulojen ja valtionosuusrahoituksen toteutumaan vaikutti rahoituksen kohdentuminen uudella tavalla kunnille ja hyvinvointialueille. Verotulojen toteuma oli noin 18,6 miljoonaa euroa ja verotulot toteutuivat 45,04 % pienempinä kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksien toteuma oli noin 6,3 miljoonaa euroa,  66,23 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Loppi sai vuonna 2023 verotuloja ja valtionosuuksia yhteensä asukasta kohti laskettuna 3 232,62 euroa.

Investointimenojen toteuma oli yhteensä noin 5,3 miljoonaa euroa. Investointimenot toteutuivat noin  0,7 miljoonaa euroa edeltävää vuotta pienempinä. Investoinnit sisälsivät isoimpina hankkeina Läyliäisten paloaseman ja Lopen liikuntahallin uudisrakentamisen investointihankkeet, jotka valmistuivat vuonna 2023.

Lopen kunta otti pitkäaikaista lainaa vuoden 2023 aikaan 3,0 miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin n. 2,5 miljoonaa euroa. Lainakanta vuoden lopussa oli 2 216 euroa/asukas. Edeltävänä vuonna vastaava tunnusluku oli 2 051 euroa/asukas.

”Meillä Lopella on hyvät edellytykset selvitä vaikeista ajoista. Kunnan taseessa on hyvien vuosien tuomaa puskuria, meillä on osaava ja motivoitunut henkilöstö ja kunnan tuottamat palvelut kestävät vertailun muihin. Lopen sijainti, luonto, palvelut ja muut edellytykset tarjota kuntalaisille laadukasta ja miellyttävää arkea edesauttavat sitä, että onnistumme pitämään kunnan muuttovoittokuntana myös tulevaisuudessa.” – toteaa kunnanjohtaja Mikko Salmela.

Lopen kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöstä kokouksessaan 25.3.2024 ja valtuusto päättää siitä 27.5.2024.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja