Lopen kunnanhallituksen 24.10. käsittelemät asiat

24.10.2022 Päätöksenteko

Lopen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 24.10.2022 käsittelemään muun muassa kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2023, Loppilaisten rahaston perustamista, hyvinvointi- ja vapaa-aikapäällikön viran avaamista sekä kunnan talousarviota vuodelle 2023.

Kunnanhallitus käsitteli kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2023. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93 %, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,41 %, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 0,93 % ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on 0,00 %. Valtuusto käsittelee vuoden 2023 kiinteistöveroprosentteja kokouksessaan 28.11.2022.

Kunnanhallitus käsitteli Loppilaisten rahaston perustamista. Lopen kunnalla on saatuja perintö- ja lahjoitusvaroja, joiden hallinnointi on tarkoituksenmukaista toteuttaa rahaston avulla. Loppilaisten rahasto on yksi kokonaisuus, jonka alle kootaan Lopen kunnan aikaisemmat rahastot ja saadut perintö- ja lahjoitusvarat. Kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan rahaston säännöt ja esittää valtuustolle Loppilaisten rahaston perustamista ja rahaston sääntöjen hyväksymistä.

Kunnanhallitus päätti avata hyvinvointi- ja vapaa-aikapäällikön toistaiseksi voimassa olevan viran. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapäällikön viran täyttämistä varten asetettiin valintaryhmä, jonka jäseniä ovat Tiina Seppälä, Suvi Louhelainen, Leila Ahlqvist, kunnanjohtaja Mikko Salmela ja henkilöstöpäällikkö Matleena Ylitalo.

Kunnanhallitus jatkoi tässä kokouksessa Lopen kunnan vuoden 2023 talousarvion käsittelyä. Talousarvio on valmistelun tässä vaiheessa noin 886 500 euroa ylijäämäinen. Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 talousarvioesitystä ja antoi ohjeet talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen jatkovalmistelulle. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota seuraavan kerran 14.11.2022.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2023-2025 ja talousarviota 2023, lisämäärärahaesitystä vanhustenpalveluihin, Lopen vesilaitoksen taksaa, lainanottoa vuoden 2022 osalta, perityn kuolinpesän tilojen myyntiä sekä kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikatauluja vuodelle 2023. Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 26.10.2022.

 

Lisätietoja antaa

Jenny Saarela
talous- ja hallintojohtaja
040 676 6422
jenny.saarela (at) loppi.fi